นักกีฬาแห่เข้าร่วมการแข่งขัน "LA FRANC FBT OPEN 2023" ณ สวนกีฬากมล หนองจอก จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาเปตองฯ ร่วมกับ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือ "เอฟบีที"

วันที่ 11 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือเอฟบีที จัดการแข่งขันเปตอง LA FRANC FBT OPEN 2023 ณ สวนกีฬากมล หนองจอก โดยนายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวเปิดและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายกมล โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมบริษัทในเครือเอฟบีที ร่วมทำพิธีเปิด ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหานักกีฬาหน้าใหม่สู่ทีมชาติ และส่งเสริมกีฬาเปตองให้แพร่หลายมากขึ้น

สำหรับรายชื่อผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายกมล โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือเอฟบีที, นางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือเอฟบีที, นายมนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือเอฟบีที, นางศุภนนาฎ ล้ำเลิศ รองประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ, นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย และ คุณชุริน ภัทรดิลก อุปนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย

โดยการจัดการแข่งขันเปตองครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดแข่งขันประเภทเดี่ยว ทั้ง ชาย - หญิง และเยาวชน ชาย – หญิงชิงเงินรางวัลมูลค่า 78,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ดังนี้ ชนะเลิศ ชาย - หญิง จะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท พร้อมถ้วย, รองชนะเลิศ ชาย - หญิง จะได้รับเงินคนละ 5,000 บาท พร้อมถ้วย, อันดับที่ 3 จะมีทั้ง ชาย - หญิง จำนวน 4 คน จะได้รับเงินคนละ 3,000 บาทพร้อมถ้วย, อันดับที่ 5 - 8 ทั้ง ชาย - หญิง จำนวน 8 คน จะได้รับเงินคนละ 500 บาท

ชนะเลิศ เยาวชน ชาย - หญิง จะได้รับเงินคนละ 6,000 บาทพร้อมถ้วย, รองชนะเลิศ เยาวชน ชาย - หญิง จะได้รับเงินคนละ 4,000 บาทพร้อมถ้วย, อันดับที่ 3เยาวชน ชาย - หญิง จำนวน 4 คน จะได้รับเงินคนละ 2,000 บาทพร้อมถ้วย และ อันดับที่ 5 - 8 จำนวน 8คนจะได้รับเงินคนละ 500 บาท