เซเว่น อีเลฟเว่น สานต่อโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” ครั้งที่ 2 พร้อมมอบอุปกรณ์จำเป็นสนับสนุนการทำงานหน่วยกู้ภัยกู้ชีพเนื่องในวันกู้ชีพแห่งชาติ 10 มีนาคม

เซเว่น อีเลฟเว่น เคียงข้างชุมชน สังคม เดินหน้าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดตั้งโครงการ“ส่งกำลังใจให้ My Heroครั้งที่ 2” ส่งมอบอุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยและกู้ชีพต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับประชาชนในสังคม

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ โดยจัดตั้ง “โครงการส่งกำลังใจให้ My Hero” พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ชีพ ซึ่งในปี 2566 นี้ ได้มีการจัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และตรงกับวันกู้ชีพแห่งชาติ 10 มีนาคม 2566 โดยอุปกรณ์ที่ทางบริษัทได้ส่งมอบเพื่อสนับสนุนภารกิจหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ ประกอบด้วย หมวกดับเพลิงนอกอาคาร ฮูดกันไฟในอาคาร เสื้อคลุมดับเพลิงนอกอาคาร ถุงมือดับเพลิงนอกอาคาร รองเท้าดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง รวมถึงหมวกกู้ภัย ชุดกู้ภัย กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 1,500,000 บาท ให้แก่หน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ 30 หน่วยงาน เพื่อนำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพให้อาสาสมัครใช้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

โดยโครงการส่งกำลังใจให้ My Hero มีเป้าหมายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ ตลอดจนยกระดับให้แต่ละหน่วยงานมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

สำหรับหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ ที่มาร่วมรับมอบในครั้งนี้ จำนวน 30 หน่วยงานแบ่งเป็นกู้ชีพ 15 หน่วยงาน ดังนี้ มูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 3 หน่วยงาน 1. จุด สน.พญาไท กรุงเทพมหานคร 2. จุดจอดเลียบคลองสาม คลองหลวง 3. จังหวัดปทุมธานี , มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จำนวน 3 หน่วยงาน 1.จุด สภ. บางศรีเมือง 2.จุด สน.บางโพกรุงเทพมหานคร 3. จังหวัดปทุมธานี , สองห้อง002 , กู้ชีพราชพิพัฒน์ , กู้ชีพราชวิถี , เทศบาลตำบลบางกร่าง , องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง , องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง , มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร , มูลนิธิพุทไธสวรรย์และ กู้ภัย 15 หน่วยงาน ดังนี้ เหนือ 33-00 ฐานธนภพ , ฐานเอกมัย ใต้ 20-00 , หน่วยปฏิบัติการสองร้อยห้อง อปพร.เขตคลองสาน (ธน48-00) , หน่วยลาดหญ้า (ใต้ 38-00) , หน่วยศรีสมบัติ (ธน37-00) , ราษฎร์วารี (เหนือ 33-00) , วัดบวรนิเวศ (เหนือ16-00) , ฐานพระอาทิตย์ (เหนือ28-00) , ฐานวิษณุ (ใต้39-00) , เซ็นหลุยส์ 3 (ใต้31-00) , ตรอกจันทน์ (ใต้30-00) , เทพนคร (ธน54-00) , บุญวิภา01 (ธน.34-03), เจ้าพระยา (ธน10-00) , ฉัตรมงคล (ธน71-00)

ที่ผ่านมาซีพี ออลล์ได้จัดตั้งหน่วยงานกู้ภัย ร่วมช่วยเหลือชุมชนและสังคมมากว่า 26ปี (ตั้งแต่ปี 2540) พร้อมกับการให้ความรู้เรื่องดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน หน่วยงานราชการ และกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า 196ครั้ง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่า 58,000 คนรวมถึงจัดตั้งโครงการสนับสนุนการอบรมให้กับทีมกู้ภัย โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัย โครงการเข้าร่วมระงับเหตุภัยพิบัติ โครงการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งมีกองเรือเจ็ทสกีช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วม