หอการค้าไทย จับมือ ซีพี ออลล์ และพันธมิตร จัดประกวด Pitching ธุรกิจโครงการ Business Accelerator3

นายสนั่น อังอุบลกุลประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดีรองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิกจัดการประกวด Pitching ธุรกิจ (รอบ Final) ภายใต้โครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SME สู่ช่องทางการขายอย่างยั่งยืน โดยมีนายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุลรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวถึงความร่วมมือในฐานะพันธมิตรของโครงการ ณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย