รวมทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ 3 รวมถึงเจ้าภาพ วอลเลย์บอลยุวชน อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 (ปีที่ 23) ประจำปี 2556

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ทีมชาย
ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี

วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 (ปีที่ 24) ประจำปี 2557

ณ ยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ทีมชาย
ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จ.ภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ จ.นครปฐม

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต, โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3 (ปีที่ 25) ประจำปี 2558

ณ สนามกีฬาจิระนคร จ.สงขลา
ทีมชาย
ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ โรงเรียนมักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพมหานคร
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี , โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา

วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4 (ปีที่ 26) ประจำปี 2559

ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
ทีมชาย
ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
อันดับ 3 ร่วม  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 5 (ปีที่ 27) ประจำปี 2560

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ทีมชาย
ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

วอลเลย์บอลยุวชน อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 (ปีที่ 28) ประจำปี 2561

ณ ยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ทีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
อันดับ 3 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี, โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ทีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
อันดับ 3 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย, โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมป์ จ.ชัยนาท

วอลเลย์บอลยุวชน "อายิโนะโมะโต๊ะ" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 (ปีที่ 29) ประจำปี 2562

ณ โรงพลศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จ.หนองคาย
ทีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
อันดับ 3 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ จ.นครสวรรค์, โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ทีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา
อันดับ 3 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

วอลเลย์บอลยุวชน "อายิโนะโมะโต๊ะ" อายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 (ปีที่ 30) ประจำปี 2563

ณ สนามกีฬาจิระนคร จ.สงขลา
ทีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
อันดับ 3 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

ทีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
อันดับ 3 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี

วอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ทีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
อันดับ 3 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี, โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565

ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ทีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
อันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

ทีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
อันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม