ทำเนียบแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทีมที่คว้าเหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง นับตั้งแต่การแข่งขันครั้งที่ 40 จนถึงครั้งปัจจุบัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
สถาบันการพลศึกษา (เจ้าภาพ) "พลบดีเกมส์"

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยนครราชสีมา
เหรียญเงิน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับ 4 ได้แก่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เจ้าภาพ) "มอดินแดงเกมส์"
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (เจ้าภาพ) "นนทรีเกมส์"

ณ อาคารการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เหรียญทองแดง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
อันดับ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อันดับ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เจ้าภาพ) "กันเกราเกมส์"

ณ โรงพละ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เหรียญเงิน ได้แก่ สถานบันการพลศึกษา
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เจ้าภาพ) "สุรนารีเกมส์"

ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เหรียญเงิน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ้าภาพ) "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เหรียญทองแดง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยรังสิต

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
มหาวิทยาลัยราชราชภัฏอุุบลราชธานี (เจ้าภาพ) "ราชภัฏอุุบลราชธานีเกมส์"

ณ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏอุุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
มหาวิทยาลัยรังสิต (เจ้าภาพ) "THE SUN GAMES"

ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เหรียญเงิน ได้แก่ วิทยาลัยนครราชสีมา
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (เจ้าภาพ) "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"

ณ อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์