เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย จัดฟุตบอลมิตรภาพ 7 มกรา ฉลองครบรอบ 44 ปี  “วันแห่งชัยชนะ 7 มกรา” 

 สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย จัดการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพ มกรา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 44 ปี “วันแห่งชัยชนะ มกรา อีกหนึ่งวันสำคัญของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นวันที่มีชัยต่อระบอบการปกครองเขมรแดง เมื่อวันที่ มกราคม ค.ศ. 1979

 การแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพ มกรา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวกัมพูชาที่ทำงาน และพำนักอยู่ในประเทศไทยได้มารวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่สนามฟุตบอล 9UP ARENA .ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 ทีม

 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก เอกอุดมออน  บนฮัก รองประธานคณะทำงานยุวชนคณะพรรคประชาชนกัมพูชา ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประธานในพิธี และมีนายธุจ ดาลีน อัครราชทูตที่ปรึกษา  ผู้รักษาการแทน เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยกล่าวรายงาน

 โอกาสนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และอาหารว่างให้กับนักกีฬา กองเชียร์ และผู้ที่มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่น ไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงโอกาสสำคัญ แต่การได้มาทำกิจกรรมร่วมกันของชาวกัมพูชาในประเทศไทยยังเป็นการช่วยคลายความคิดถึงบ้าน และรู้สึกอบอุ่น โดยเฉพาะการมาประกอบอาชีพในประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาทั้งในระดับรัฐบาล เอกชน และประชาชน

 ซีพี ออลล์ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้ยืนหยัดเคียงข้างทุกชุมชนทั้งในช่วงเวลายากลำบาก และสนับสนุนโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับส่วนรวม ตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”