“นักกีฬาทีมชาติไทย เปรียบเสมือนนักรบไทย สู้ศึกเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีสู่ประเทศไทย” สมาคมกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย ผนึกกำลังชมกีฬารมมวยปล้ำสมัครเล่นจังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนตัวนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย

วันที่ 10 ธ.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานเปิด การคัดตัวนักกีฬามวยปล้ำ โดยมีนายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธรนายก สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย นายสุพัฒน์ โยธาจักร ตัวแทนนายกสมาคมกีฬากาญจนบุรี ร่วมกับนายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์ ประธานชมรมมวยปล้ำสมัครเล่นกาญจนบุรี และนายบุญเลิศ แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.2565 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่32 ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ประเทศกัมพูชาและเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ โรงยิมโรงเรียนไทรโยคน้อย วิทยา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โดยมีนักกีฬามวยปล้ำมาร่วมคัดเลือกทั้งสิ้น 18 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย เพื่อไปแข่งขัน เอเชี่ยนเกมส์ และ ซีเกมส์ ประจำปี 2566 โดยมีนายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ นายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์ ประธานชมรมกีฬามวยปล้ำสมัครเล่น จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมส่วนราชการทุกภาคส่วนค่อยให้การต้อนรับ

นายรณภพ กล่าวว่า “กีฬาคือยาวิเศษ” เป็นยาวิเศษที่จะช่วยในการสร้างคน, สร้างชาติ จะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างอนาคตและความภาคภูมิใจให้กับสังคม ครอบครัว และตนเอง นักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย เปรียบเสมือนนักรบแห่งกองทัพไทย ที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ เกียรติยศ และชื่อเสียงของประเทศไทย เปรียบได้ดังเช่นคำพูดที่ว่า “กีฬาสร้างชาติ” หากแต่สนามประลองของนักรบในนามของนักกีฬาแตกต่างกันตามยุคสมัย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อเอกราช และเคยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยอันสืบเนื่องยาวนาน เมื่อครั้งเกิดสงคราม 9 ทัพ ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยสามารถยันกองทัพพม่าให้แตกพ่ายลงได้ ซึ่งทั้งนี้ เมืองไทรโยค ก็ได้รับโอกาสในการร่วมกู้ชาติ ด้วยการถูกตั้งขึ้นเป็นเมืองด่านเพื่อประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์

"ในครั้งนี้ก็เช่นกัน สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ชมรมกีฬามวยปล้ำสมัครเล่นกาญจนบุรี เป็นผู้จัดหาสถานที่ในการแข่งขัน การจำลองเหตุการณ์สงครามเก้าทัพ มาเป็นไฮไลท์ในพิธีเปิดการแสดงด้วยความภาคภูมิใจ เปรียบเสมือนการยกย่องกองทัพนักกีฬาไทยดังนักรบตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติยศสู่ประเทศไทย ภารกิจครั้งนี้ นำมาซี่งความภาคภูมิใจต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง” นายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์ กล่าว

วิทยาจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.2565 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่32 ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ประเทศกัมพูชาและเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ โรงยิมโรงเรียนไทรโยคน้อย วิทยา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โดยมีนักกีฬามวยปล้ำมาร่วมคัดเลือกทั้งสิ้น 18 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย เพื่อไปแข่งขัน เอเชี่ยนเกมส์ และ ซีเกมส์ ประจำปี 2566 โดยมีนายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ นายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์ ประธานชมรมกีฬามวยปล้ำสมัครเล่น จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมส่วนราชการทุกภาคส่วนค่อยให้การต้อนรับ

นายรณภพ กล่าวว่า “กีฬาคือยาวิเศษ” เป็นยาวิเศษที่จะช่วยในการสร้างคน, สร้างชาติ จะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างอนาคตและความภาคภูมิใจให้กับสังคม ครอบครัว และตนเอง นักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย เปรียบเสมือนนักรบแห่งกองทัพไทย ที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ เกียรติยศ และชื่อเสียงของประเทศไทย เปรียบได้ดังเช่นคำพูดที่ว่า “กีฬาสร้างชาติ” หากแต่สนามประลองของนักรบในนามของนักกีฬาแตกต่างกันตามยุคสมัย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อเอกราช และเคยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยอันสืบเนื่องยาวนาน เมื่อครั้งเกิดสงคราม 9 ทัพ ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยสามารถยันกองทัพพม่าให้แตกพ่ายลงได้ ซึ่งทั้งนี้ เมืองไทรโยค ก็ได้รับโอกาสในการร่วมกู้ชาติ ด้วยการถูกตั้งขึ้นเป็นเมืองด่านเพื่อประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ 

"ในครั้งนี้ก็เช่นกัน สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ชมรมกีฬามวยปล้ำสมัครเล่นกาญจนบุรี เป็นผู้จัดหาสถานที่ในการแข่งขัน การจำลองเหตุการณ์สงครามเก้าทัพ มาเป็นไฮไลท์ในพิธีเปิดการแสดงด้วยความภาคภูมิใจ เปรียบเสมือนการยกย่องกองทัพนักกีฬาไทยดังนักรบตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติยศสู่ประเทศไทย ภารกิจครั้งนี้ นำมาซี่งความภาคภูมิใจต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง” นายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์ กล่าว