ไทยแลนด์ลีก เปิดเผยรายชื่อนักกีฬา ทีมชาย และ ทีมหญิง ทั้ง 16 ทีม ลุยศึกฤดูกาล 2022-23

การแข่งขัน "เอสโคล่า" วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 18 ฤดูกาล 2022-23 ยืนยันรายชื่อนักกีฬาจากทั้งหมด 16 สโมสร ที่จะลงทำการแข่งขันในเลกที่ 1 และจะเริ่มชิงชัยนัดเปิดฤดูกาล ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ขณะที่สนามแข่งขัน ในเลกแรก จะมีทั้งหมด 3 สนาม ประกอบไปด้วย อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (นัดเปิดฤดูกาล), ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม และ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง True ID และ T Sports 7

ประเภททีมชาย
เกษตรศาสตร์ วีซี
1. (1.) เอกวรกร พรหมเสน
2. (2.) พงศธร พิพัฒ (L)
3. (6.) จตุฤทธิ์ ทองปั้น
4. (7.) ศิครินทร์ รานศรี
5. (8.) จตุรภัทร รอดปฐม
6. (9.) ธีรพงศ์ คงหนู
7. (10.) จักรกริช ถนอมน้อย
8. (11.) สิรวิชญ์ ยิ้มละมัย
9. (12.) ศิริโรจน์ ชนะเพีย
10. (13.) จักรกฤษณ์ สุขวงค์
11. (14.) พัฒนพงศ์ บุญมาก
12. (15.) ณฐกร เหลืองวัฒนวิไล (L)
13. (17.) วัทธิกร อินพะหะ
14. (18.) กฤษณะ เล็กเพ่อ
15. (19.) บูรพา หารฟ้า
16. (20.) คงกฤช เครืออินทร์ (C)
17. (21.) จีฮาน นิยมเดชา
18. (23.) นพวิชญ์ พุทธรงค์

ผู้จัดการทีม / หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์
ผู้ฝึกสอน : นายปิยะ บ๋วยเฮง
ผู้ฝึกสอน : นายธัญพิสิษฐ์ งามพริ้ง        
ผู้ฝึกสอน : นายญาณวุฒิ หมื่นห่อ
นักกายภาพบำบัด : นายชินณภัคย์ ศิริสวัสดิ์        
แพทย์ : นายแพทย์ กฤษฏากร เพ็งคุ้ม

เกาะกูดคาบาน่า เอ็มโปรพลัส เดอะแมนไทยแลนด์
1. (1.) ไกรราช ตุ้ยศักดา (L)
2. (2.) ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว
3. (3.) ศุภชัย พลจารย์ (L)
4. (4.) เตชิษฐ์ หาญพยอม
5. (5.) สหพัฒน์ แก้วนาคผ่อง
6. (6.) นัฐพล นันทะ
7. (7.) ณัฐชนน หาสูง
8. (8.) ณัฐนันท์ คะอังกุ
9. (9.) ธนพล สามารถ
10. (10.) คมศร ภาษี
11. (11.) จักรพันธ์ นาควิเศษ
12. (12.) ธนทัต ทวีรัตน์
13. (13.) ณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา
14. (14.) พลพล มาเอี่ยม
15. (15.) อรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธ์
16. (16.) สถิตพงษ์ ปิงตา
17. (17.) จักรกฤษ ชิดดี
18. (18.) จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร
19. (19.) รัชชานนท์ วงศ์น้อย
20. (23.) อัศนพรรณ จันทจร (C)

ผู้จัดการทีม : นายกฤษณ์ติเดช ประชานุกูล
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : อนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม
ผู้ฝึกสอน : นายอนุพันธ์ จำปา
ผู้ฝึกสอน : นายเจริญ จันทร์เจริญใจ
ผู้ฝึกสอน : นายเทิดศักดิ์ นาเลาห์
ผู้ฝึกสอน : นายยุทธนา เรืองกิจ
นักกายภาพบำบัด : นายจักริน อินทสระ

ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ
1. (2.) ยุทธกาญจน์ บุญรัตน์ (L)
2. (3.) พัชรพล เกษเกล้า
3. (5.) แจ่ม ฟ้าเกื้อล้น
4. (6.) ณธกร พวงบุบผา
5. (7.) ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
6. (8.) ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์
7. (9.) พิพัฒน์ จันทร์สุขศรี
8. (10.) ชัยวัฒน์ ถุงคำ
9. (11.) ชนุตม์ ผึ้งกระโทก
10. (12.) อนุชิต ภักดีแก้ว
11. (13.) เกริกพงษ์ เพ็ญสุข
12. (15.) อาเดรียติก เบริชา - Adriatik Berisha (โคโซโว)
13. (16.) ปิยะ ควบพิมาย
14. (17.) อดิพงษ์ ผลภิญโญ (C)
15. (18.) จักรภพ แสงสี
16. (19.) ธนโชติ ทองด้วง (L)
17. (20.) ศุภชัย คำหอม
18. (21.) ธนกร คันทักษ์
19. (22.) ณัฐพงศ์ แคะนาค
20. (24.) ธนภณ จุลเจิม

ผู้จัดการทีม : นายเดชา สุวลักษณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เรืออากาศโท สมบูรณ์ นาคผึ่ง
ผู้ฝึกสอน : นายสรรเพชร พันธุ์ค้า
ผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก อนุชา ศรีสุข
ผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก จิรายุ รักษาแก้ว
ผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก ภูวพล โสภาพล
นักกายภาพบำบัด : นายทินกร โคกวิลัย
เทรนเนอร์  : นายจารุวัฒน์ ขันธหงษ์

นครราชสีมา ฮุ่ยหวาง คิวมินซี วีซี
1. (2.) คังกัล ทามิรา - Khangal Tamiraa (มองโกเลีย)
2. (3.) วันชัย ทัพวิเศษ (C)
3. (7.) อซิซเบ็ก คุชโครอฟ - Azizbek Kuchkorov (อุซเบกิสถาน)
4. (8.) จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
5. (9.) นันทวุฒิ แตงกระโทก
6. (10.) บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
7. (12.) กิตติพงษ์ สุขศาลา
8. (14.) ธนภัทร เจริญสุข (L)
9. (16.) ฐากร ช่วยมี
10. (17.) สราญจิต เจริญสุข
11. (18.) จิรวัฒน์ ทำทอง
12. (20.) นพวิทย์ เหงกระโทก (L)
13. (21.) ธนัสถ์ บำรุงภักดี
14. (22.) อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
15. (23.) คงกะพัน ทองขาว
16. (24.) สัตตยา วะดีศิริศักดิ์
17. (25.) กฤษฎา นิลไสว

ผู้จัดการทีม : นางปรินทร์ญาธร ยืนยงเตชะหิรัญ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท อนุสร บัณฑิตย์    
ผู้ฝึกสอน : เรืออากาศตรี วีระเมธร์ เพลิงสงเคราะห์
ผู้ฝึกสอน : นายธนาดล ศรีทำบุญ
ผู้ฝึกสอน : นายปริยวัตร์ ไพบูลย์
ผู้ฝึกสอน : นายอนุชา ปิ่นสุวรรณ
นักกายภาพบำบัด : นายวิทยา เชาว์พลกรัง
แพทย์ : นายแพทย์มนูญ เลียวนรเศรษฐ

ปลูกปัญญา วิทยาลัยนครราชสีมา
1. (2.) สิทธิชัย โพชะกะ (L)
2. (3.) วิทวัส พลแสน
3. (4.) จิตติพัฒน์ ผิวรัตน์
4. (8.) ภาณุพงษ์ เงินโพธ์
5. (9.) ศุภณัฐ คำเหลา
6. (10.) นครินทร์ เสตา
7. (11.) พิทักษ์ อู่สูงเนิน
8. (12.) จตุพล ดุจมยูร
9. (14.) ณราธร เมืองโคตร (L)
10. (16.) คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ
11. (18.) กิตติศักดิ์ ชาเครือ
12. (21.) ปราโมทย์ ยศสันเทียะ
13. (50.) อภิชาต สุดรัมย์
14. (55.) เอกภพ นามวิจิตร (C)
15. (66.) พงศ์ภิสิทธ์ ชาติต้องสู้
16. (77.) กิตติพงษ์ สังศักดิ์
17. (88.) มอหหมัด เชนจัง
18. (91.) บริณัย ปะโมนะตา
19. (97.) สุทธิภัทร เสตา
20. (99.) พงศกร ศรีพลกรัง

ผู้จัดการทีม : นายอัชฌา ลีอังกูร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก ประเสริฐ แต่งเมือง
ผู้ฝึกสอน : นายจิตติ ชัยสงค์
ผู้ฝึกสอน : นายจาตุรนต์ ขวัญมี
ผู้ฝึกสอน : นายสมบูรณ์ สุคนธพงศ์
ผู้ฝึกสอน : นายสมปอง เชื่อชัย        
นักกายภาพบำบัด : นายภัทรพล แสนมาตย์
แพทย์ : นายแพทย์ เวทิศ แท่นพิทักษ์

พยัคฆ์ เซนเซ
1. (1.) กิตติกานต์ ขุนทอง
2. (3.) จักรพงศ์ ทองกลาง (L)
3. (5.) สุทธิพงศ์ หาญสุโพธิ์
4. (6.) ณัฐพงษ์ แสงอินทร์
5. (10.) เกียรติภูมิ รามสิน
6. (11.) ศุภชัย ศรีภูมิ
7. (12.) อนันดา กลิ่นหอม
8. (13.) ยศพล วัฒนะ
9. (14.) เทพทัต อรรถสาร
10. (16.) ศิวกรณ์ ดาด้วง
11. (18.) ไชยภัทร จิตต์ณรงค์
12. (19.) ภาสกร สารรัตนะ
13. (22.) ชัยพิพัฒน์ บัวเกษ
14. (23.) บุญญฤทธิ์ เปรมศิริ
15. (39.) อรรถพล สอนดี
16. (49.) ปิยะวัฒน์ กลมวง (L)
17. (59.) กฤษฎา สมคะเน (C)
18. (66.) อภิสิทธิ์ ทาแปง
19. (69.) อนุชัย ทองสิทธิ์
20. (88.) ภัสสิษฐ์ สุวรรณศักดิ์

ผู้จัดการทีม : นายปรียะกาญจน์ รอดแก้ว
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายรักษ์พงศ์ จันทร์เจริญ
ผู้ฝึกสอน : นายสุธี สิทธิ
ผู้ฝึกสอน : นายมนตรี พ่วงลิบ
ผู้ฝึกสอน : นายนภัสภณ กริชยานนท์
ผู้ฝึกสอน : นายพีระ เล็กเจริญ
นักกายภาพบำบัด : นางสาวนิปุณ พรหมสกุล

พิษณุโลก วีซี
1. (1.) กฤษฏิกร บุญสุข
2. (2.) ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
3. (3.) อมรเทพ คนหาญ (C)
4. (4.) อนุตร พรมจันทร์
5. (5.) สรชัช โฉมเฉลา
6. (6.) พสิษฐ์ สุแก้ว
7. (7.) นภาเดช พินิจดี
8. (8.) กิตติธัช นุวัติดี
9. (9.) ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
10. (10.) ภาณุพงศ์ คำภูมี
11. (11.) ศิวดล สันหาธรรม (L)
12. (12.) บุญชัย เชื้อตะวันงาม (L)
13. (13.) มาวิน มณีวงษ์
14. (14.) เกรียงไกร ประเกตุแก้ว
15. (16.) ชยุตม์ คงเรือง
16. (17.) ปราโมทย์ รัศมี
17. (18.) ธนวัฒน์ ตะโนนศรี
18. (19.) ชุติพงศ์ ม่วงเก่า
19. (20.) เอกวีร์ บางศรี
20. (25.) สุวิทย์ อาบู บาก้า โซว์

ผู้จัดการทีม : พลอากาศโท ฐากูร นาครทรรพ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เรืออากาศตรี กำพล ศรีโพธิ์
ผู้ฝึกสอน : เรืออากาศตรี ยุทธนา ยมนา
ผู้ฝึกสอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ สิทธิ    
ผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก สนธิ บุญเรือง
ผู้ฝึกสอน : นายวีรชาติ ธูปเทียน        
นักกายภาพบำบัด : ว่าที่ร้อยตรี มนตรี จั่นมา        
แพทย์ : นายแพทย์ อรรถกร จารุศรีวรรณา

ยากูโซ่ ราชมงคลธัญบุรี สมุทรปราการ วีซี
1. (1.) ชนาธิป จำปาเสน
2. (2.) วิศวะ ดงแก้ว (L)
3. (4.) ศรีวิชัย มีระหงษ์ (L)
4. (5.) ศุภชัย ประจง
5. (6.) วัชรชัย แปงจิตต์
6. (8.) วรโชติ อินแสน
7. (9.) ธนบดี พลเสนา
8. (10.) ธนายุทธ ถมหนวด
9. (11.) ณัธพงศ์ บุญช่วยเจริญ
10. (13.) ดาวุด บุญมาเลิศ
11. (15.) ธีรเมธ ปัดทำ
12. (16.) ไทโรน แจน คาโรแดน - Tyrone Jan Carodan (ฟิลิปปินส์)
13. (18.) ภูติดล ทากาบุตร
14. (19.) สมทรง แก้วระวัง
15. (20.) อดิกันต์ อรุณ
16. (23.) น้ำมนต์ ปะระภา (C)
17. (24.) อภินันท์ จันทร์หล้าฟ้า
18. (27.) ยุทธนา ดีรักษา
19. (70.) ยุทธนา ทั่งทอง

ผู้จัดการทีม / หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายฤทธิ์ชัย บิดา
ผู้ฝึกสอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิต เชาว์วิไลย
ผู้ฝึกสอน : นายยุทธนา ดีรักษา
ผู้ฝึกสอน : นายเอกราช เกวียกกุฑัณฑ์
ผู้ฝึกสอน : นายพิพัฒพงษ์ จันทร์หอม
นักกายภาพบำบัด : ธนวรรณ นุ่นจันทร์        
แพทย์ : ธนวรรณ นุ่นจันทร์

ประเภททีมหญิง
แซลมิ่ง อาร์เอสยู วีซี

1. (1.) ธิดารัตน์ หมีนพราน (L)
2. (3.) พรหมพร สร้อยพรม
3. (4.) เกวลิน สุวรรณวงศ์
4. (5.) อังคณา พาสังข์
5. (6.) กัญนิกา หนุ่มทองคำ
6. (7.) สมัชญา ลังบุบผา
7. (8.) เนติมา รอดเขียว
8. (9.) อารีย์ สีหมอก
9. (10.) ยุวลี โชคสมัย
10. (11.) รุจิษยา กันสัตรู
11. (12.) ธัญพร เลิศงาม
12. (16.) วริษา ยิ้มใย
13. (17.) ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ
14. (18.) ชลภัสสรณ์ กิตติ์ธรตีรณะ
15. (20.) สุทินา พาสังข์ (C)
16. (21.) ทัดดาว การวิทยี
17. (23.) กาญจนา กุไธสง
18. (27.) สุพัตรา ศรีระษา
19. (29.) ชญานิศ ชำนาญบึงแก
20. (55.) ปิยวรรณ พุทธรอด

ผู้จัดการทีม : ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ภัทรณัฐ ดีมา
ผู้ฝึกสอน : นางสาวพิมผกา รัตนสิริสัมพันธ์
ผู้ฝึกสอน : นายธนากร โนนแก้ว
ผู้ฝึกสอน : นายพัฒนชัย ศรีอุดร
ผู้ฝึกสอน : ศิริพงค์ คำภิรมย์
นักกายภาพบำบัด : นายอนิรุทธิ์ กวดขันธ์        
แพทย์ : นายแพทย์ จิระพงศ์ แสงสุข

แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี
1. (1.) กัลยาณี กิ่งเกษ
2. (2.) ณิชกานต์ มาลัยรักษ์ (L)
3. (3.) พิมพกานต์ เกิดผล
4. (4.) วารีนิช หุ่นทอง
5. (8.) กนกวรรณ ภูมิชาติ
6. (9.) ซัมซู เซ็ง (L)
7. (11.) อังคนา เทรังษี
8. (12.) สิริยาภรณ์ โมธรรม
9. (13.) รุ่งฤทัย แสงสาคร
10. (15.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
11. (16.) วิภาวี วิไลมงคล
12. (18.) นัชชานันท์ โมรา
13. (19.) อริษา พรมนก (C)
14. (22.) วัลคุ์วดี พรมย้อย
15. (24.) ประภัสสร กองอุดม
16. (25.) พุทธิมล งามนวล

ผู้จัดการทีม : ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายพลวัฒน์ ตู้มณี
ผู้ฝึกสอน : นายณรงค์ฤทธิ์ เว้นบาป
ผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยโท วรพจน์ เดชจินดา
ผู้ฝึกสอน : นางสาวนิภาพร สาคูณ
ผู้ฝึกสอน : นายกิตติ แก้วมีศรี
นักกายภาพบำบัด : นายปิยะณัฐ พิมพ์ทอง
แพทย์ : ทันตแพทย์ รวี ภู่ประสงค์

ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ
1. (1.) วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. (2.) กนกวรรณ แสงอุทัย
3. (3.) วนิดา พึ่งพิณ
4. (4.) อารีรัตน์ ปั่นกำจร
5. (5.) ชลันธร ตงธิ
6. (6.) สุนันทา พุฒแก้ว
7. (7.) ณภัทร เรืองเดช
8. (8.) แก้วกัลยา กมุลทะลา
9. (9.) ศศิวิมล แสงปาน
10. (10.) ภัททิยา จวงจันทร์
11. (11.) ศศิภาพร จันทวิสูตร
12. (12.) สุพัตรา แก้วปัญญา
13. (14.) วิภาวี ศรีทอง
14. (16.) นริศรา แก้วมะ
15. (17.) กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์ (C)
16. (19.) ฑิชากร บุญเลิศ
17. (20.) คาร์ลา รูเอดา โคติโต - Carla Rueda Cotito (เปรู)
18. (22.) อุไรรัตน์ เหลาแหลม (L)
19. (24.) ณัฏฐณิชา ใจแสน
20. (25.) จิดาภา นาหัวหนอง (L)

ผู้จัดการทีม : นางสาวอรวรรณ พานทอง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายกิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
ผู้ฝึกสอน : นายภัทรพงศ์ ศรีพล
ผู้ฝึกสอน : นายภัทรชนน กลิ่นสุคนธ์
ผู้ฝึกสอน : นายฤทธิชัย ศรีวรกุล
ผู้ฝึกสอน : นางสาวนันฑริกา นิลพงษ์
นักกายภาพบำบัด : นางสาวสุฑามาศ สุทธิวิริยะกุล
เทรนเนอร์ : นายภุชิสส์ เอียดเกลี้ยง

นครนนท์
1. (1.) สุจิตตา โพธิ์สม (L)
2. (2.) เกวลิน แก้วมีสี
3. (3.) ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
4. (4.) รัชดา ฉอ้อนโฉม
5. (5.) นันทิกานต์ ธัญญะภู
6. (6.) กัตติกา แก้วพิน (C)
7. (7.) พรรณภา จันทร์พุก
8. (8.) อัมพา สนสุรัตน์
9. (9.) กัลยรัตน์ คำวงษ์ (L)
10. (10.) สิริกานดา วงค์โสภา
11. (11.) อรอนงค์ ไสยศรี
12. (12.) วริศรา สีทาเลิศ
13. (13.) เกวลิน เชื้อเมืองพาน
14. (14.) สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. (15.) กันตพร เทพาลุน
16. (16.) ณัฐสุมน มาเอม
17. (17.) ดลพร สินโพธิ์

ผู้จัดการทีม : นางปารวีย์ หอยสังข์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง
ผู้ฝึกสอน : นายกฤติเดช อาจวิชัย
ผู้ฝึกสอน : นายธนพัฒน์ อยู่เย็น
ผู้ฝึกสอน : นายเจนวิทย์ โอชาอัมพวัน
ผู้ฝึกสอน : นางสาวกุณฑลี มะโนกิจ

นครราชสีมา ฮุ่ยหวาง คิวมินซี วีซี
1. (1.) ณัฐฏพร สนิทกลาง (L)
2. (2.) นกยูง เภาวะนะ
3. (3.) สิริมา มานะกิจ (C)
4. (4.) ชิตพร กำลังมาก
5. (6.) อรอุมา สิทธิรักษ์
6. (7.) จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
7. (8.) ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท
8. (9.) เรกลา ฟลาเวีย มาร์ติเนซ ออร์ติซ - Regla Flavia Martinez Ortiz (คิวบา)
9. (10.) พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
10. (11.) วณิชยา หล่วงทองหลาง
11. (12.) วารุณี การรัมย์
12. (14.) สุภัชชา คัมตระรักษา
13. (15.) ซาเวียตต้า ลือภูเขียว
14. (16.) กัญธิมา เอกปัชชา
15. (17.) รุจิราภรณ์ ภวันนา
16. (18.) อมรทิพย์ ขุมทอง
17. (20.) สิริกร สิงห์สม (L)
18. (28.) เอนิลิอันนิส ดูธิล ซิลวา - Eniliannis Duthil Silva (คิวบา)
19. (29.) ฉัตรสุดา นิละภา
20. (99.) จรัสพร บรรดาศักดิ์

ผู้จัดการทีม : นายปรีชา มิตรสูงเนิน
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท อนุสร บัณฑิตย์    
ผู้ฝึกสอน : นายนิตินัย มูฮัมมัด
ผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก เกรียงไกร แสงเขียว
ผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอ ณัฐวุฒิ ขอนโพธิ์
ผู้ฝึกสอน : นายวันเฉลิม พลศรี
นักกายภาพบำบัด : นายวิทยา เชาว์พลกรัง
แพทย์ : นายแพทย์ มนูญ เลียวนรเศรษฐ

สวนกุหลาบนนท์ วีซี
1. (1.) ณรัตนันท์ แจ้งอินทร์ (L)
2. (2.) อรทัย อินทรศรี
3. (3.) สมิตา การะเกตุ
4. (4.) อรกานต์ สิงห์ขันธุ์
5. (5.) รัชนีกร เซี่ยงย่อง
6. (6.) รัตติกาล ทองจิต
7. (7.) ธมลวรรณ บุญเรือง
8. (8.) นิภา สายเมือง
9. (9.) น้ำฝน แซ่ว่อง
10. (10.) จุฬาลักษณ์ นาเจริญ
11. (11.) ศดานันท์ พันธ์โต (C)
12. (12.) จิราภา วงศ์แก้ว
13. (13.) โชติรส เซี่ยงย่อง (L)
14. (14.) วิภาดา มิ่งขวัญ
15. (15.) วิชชุตา ปั้นมณี
16. (16.) กุลธิดา พลบำรุง
17. (18.) อมลวรรณ มั่นเสดาะ (L)
18. (19.) ธฤษวรรณ ศุภวิทยานนท์
19. (20.) บุษยา มาจังหรีด

ผู้จัดการทีม : นายสุรินทร์ ชอบจิตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน จ่าสิบเอก สุเทพ ทองศรี
ผู้ฝึกสอน : นายอัครเดช บุญเพ็ง
ผู้ฝึกสอน : ว่าที่ ร้อยตรี ศรราม พิมพ์ใหม่
ผู้ฝึกสอน : นางสาวรุ่งทิวา วิลามาศ
ผู้ฝึกสอน : นายกฤต เกตุสา
นักกายภาพบำบัด : นายนพพร ดาวกระจ่าง
แพทย์ : นายวรวิทย์  รัตนเสถียรกิจ

สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค
1. (1.) สุพัตรา ไพโรจน์ (L)
2. (2.) ปิยะนุช แป้นน้อย (L)
3. (3.) ศศิประภา มณีวงษ์
4. (5.) ปลื้มจิตร์ ถินขาว (C)
5. (6.) กรรณิการ์ ธิปะโชติ
6. (7.) กัญญารัตน์ ขุนเมือง
7. (8.) ฐิราวรรณ แสงอบ
8. (9.) สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
9. (10.) ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล (L)
10. (11.) โสรยา พรมหล้า
11. (12.) อมลรดา ฤกษ์สว่าง
12. (13.) ณัฐธิมา กุบแก้ว
13. (15.) มลิกา กันทอง
14. (16.) วรัญญา ศรีละออง
15. (17.) วัชรียา นวลแจ่ม
16. (18.) อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ
17. (19.) วราภรณ์ ภูมิเจริญ
18. (20.) ปนัดดา ไชยเพชร
19. (23.) ธนวรรณ อรุณเมือง
20. (27.) สิริวัลย์ ดีแก้ว

ผู้จัดการทีม : นายธนดิศ ประสพเนตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค
ผู้ฝึกสอน : นายนิพน แจ่มแจ้ง
ผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก นัฐพงศ์ เกษาพันธ์
ผู้ฝึกสอน : นางสาวน้ำผึ้ง คำอาจ
ผู้ฝึกสอน : นายวรุต พรหมศรี
นักกายภาพบำบัด : นางสาวรัตน์กมล จิระอำนวยพร
นักกายภาพบำบัด : นางสาวสุจิตรา วาชัยยุง

ขอนแก่นสตาร์ วีซี
1. (1.) จิราพร แสงสิงห์ (L)
2. (2.) ฑิฆัมพร ช้างเขียว (L)
3. (4.) นภัสสร พุ่มนิล
4. (5.) วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
5. (6.) ศศิการณ์ กันอยู่
6. (7.) คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
7. (8.) สุณัชญา ตะลาโส
8. (9.) หทัยรัตน์ จารัตน์
9. (10.) พิมพ์ตวรรณ ทองยศ
10. (11.) ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
11. (12.) ชมพูนุช จิตสบาย
12. (13.) สุรัสวดี บุญยืน
13. (14.) ปานชีวา สิงห์เสนา
14. (15.) เอ็มอร พานุสิทธิ์ (C)
15. (16.) ภัทรลภา แสงดารา
16. (17.) สุนิตรา สีบาล
17. (18.) ปาจรีย์ มณีศรี
18. (22.) อนงค์พร พรหมรัด

ผู้จัดการทีม : นายปัญญา พลยุทธ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์
ผู้ฝึกสอน : นางสาวสายไหม ปลัดศรีช่วย
ผู้ฝึกสอน : นายสกล จันทร์แก้ว
ผู้ฝึกสอน : ณัฎฐ์ ทุมดี
ผู้ฝึกสอน : คุณานนท์ ทองทิพย์
นักกายภาพบำบัด : ศิริศักดิ์ โลตุรัตน์