"ครม." ไฟเขียวต่อสัญญาการทำงาน "บิ๊กก้อง" ดร.ก้องศักด ยอดมณี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. วาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว มีวาระการทำงานอีก 4 ปี จนถึงปี 2569

 จากการที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติต่อสัญญา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. อีก 1 วาระ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา และได้นำเรื่องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ก.ย. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 39/2565 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. อีกวาระ ตามมติ บอร์ด กกท. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอแล้ว

 สำหรับ “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ที่ได้มีการต่อวาระการทำงานในหน้าที่นี้เป็นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการทำงานวาระละ 4 ปี โดยผู้ว่าการ กกท. คนแรก ที่ได้รับการต่อวาระที่ 2 คือ “บิ๊กหนุ่ม” นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ที่ทำงานในช่วงปี พ.ศ. 2549-2557 ซึ่งการทำงานของ “บิ๊กก้อง” เริ่มต้นวาระแรกจากปี พ.ศ. 2561 และจะไปสิ้นสุดวาระที่ 2 ในปี พ.ศ. 2569

 นอกจากนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ยังมีมติที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องคือเรื่องการเห็นชอบให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี พ.ศ. 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมา