ซีพี ออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างโอกาสทางอาชีพให้นักศึกษาผู้พิการ

นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมคณะทำงานศูนย์ HR Shared Services ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณาจารย์ เรื่องความร่วมมือในการสนับสนุนการเตรียมพร้อมสร้างโอกาสทางอาชีพให้ผู้พิการ ผ่านการอบรมเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซีพี ออลล์เปิดโอกาสให้สามารถร่วมงานกับซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการแบ่งปันโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อเร็วๆ นี้