ผลชั่งน้ำหนักและดูเนื้อตัวใน "ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.นี้ คู่ พบกับ ก้องธรณี ส.สมหมาย (แดง) พบกับ จอม บักโจ้โคราช (น้ำเงิน)ในพิกัด 134 ปอนด์ ที่เวทีมวยราชดำเนิน เริ่มคู่แรก ถ่ายทอดสด เวลา 16.55 น. ช่องอัมรินทร์ 34 ยิงสด

"ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร" นัดประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย 2565 จัดโดยโปรโมเตอร์ ชุ้น เกียรติเพชร จัดภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในระบบปิด โดยคู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง ก้องธรณี ส.สมหมาย  (แดง)พบกับ จอม บักโจ้โคราช (น้ำเงิน)ในพิกัด 134 ปอนด์  

ผลการชั่งน้ำหนัก

คู่ที่ 1. พิกัด 110 ปอนด์


🔴เพชรตะวัน เพชรจินดา พิกัด 110 ชั่งได้ 111.3 ลด 1.3
🔵สิงห์ทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส พิกัด 110 ชั่งได้ 109.4 ขาด 0.6

คู่ที่ 2. พิกัด 130 ปอนด์


🔴มังกรหยก ทีเอ็นมวยไทย พิกัด 130 ชั่งได้ 130.7 ลด 0.7
🔵เดชนาคา อบจ.นครพนม พิกัด 130 ชั่งได้ 132.2 ลด 2.2

คู่ที่ 3. พิกัด 126 ปอนด์


🔴เพชรรภา ส.โสพิส พิกัด 126 ชั่งได้ 128 ลด 2 ป.
🔵ดาบดำ ปตท.ทองทวี พิกัด 126 ชั่งได้ 128.2 ลด 2.2

คู่ที่ 4. พิกัด 134 ปอนด์


🔴ก้องธรณี ส.สมหมาย พิกัด 134 ชั่งได้ 133.7 ขาด 0.3
🔵จอม พรัญชัย พิกัด 134 ชั่งได้ 134.6 ลด 0.6

คู่ที่ 5. พิกัด 126 ปอนด์


🔴ช้างศึก อ.อิทธิพรยิม พิกัด 126 ชั่งได้ 126.5 ลด 0.5
🔵ซาเวียร์ ส.เตชัพันธ์ พิกัด 126 ชั่งได้ 126.5 ลด 0.5

คู่ที่ 6. พิกัด 119 ปอนด์


🔴เพชรศิริ ว.วรรณทวี พิกัด 119 ชั่งได้ 119.4 ลด 0.4
🔵หว่าหวา นกเขากม.11 พิกัด 119 ชั่งได้ 118.8 ขาด 0.2

คู่ที่ 7. พิกัด 128 ปอนด์


🔴ปลาทูทอง ศิษย์พนัญเชิง พิกัด 128 ชั่งได้ 127.9 ขาด 0.1
🔵ยอดพยัคฆ์ แสงทองค้าแก๊ส  พิกัด 128 ชั่งได้ 127.2 ขาด 0.8

คู่ที่ 8. พิกัด 127 ปอนด์


🔴เพชรอ่าวไทย พิทักษ์ทางหลวง พิกัด 127 ชั่งได้ 129.3 ลด 2.3
🔵แหลมสิงห์ ส.เตชะพันธ์ พิกัด 127 ชั่งได้ 127.9 ลด 0.9