ครบวาระ! สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 มีวาระสำคัญคือเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ และมอบรางวัล "บุคคลผู้ทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา" พร้อมมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 29 มิ.ย. ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทนคนเก่าที่หมดวาระลง และการมอบรางวัล “บุคคลผู้ทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา” ประจำปี 2565 ให้แก่สื่อมวลชนอาวุโส จำนวน 4 ท่าน พร้อมแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิก รอบที่ 2 

นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ด้วย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมาตรการป้องกันห้ามไม่ให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นหมู่มาก สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปจากกำหนดเดิม ซึ่งการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง รัฐบาล และ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะ ทำให้สามารถจัดการประชุมได้ แต่ต้องยึดมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน (โซน E5) การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก พร้อมกันนี้ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาสมาชิกสมาคมฯ  (รอบที่ 2) และมีการเลี้ยงอาหาร พร้อมการจับสลากรางวัลให้แก่สมาชิกที่มาร่วมงาน จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

สำหรับสาระสำคัญในการประชุมคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ หลังจากที่ตนเองได้บริหารงานมาจนครบวาระ 4 ปี ตามระเบียบของสมาคมฯ นอกจากนั้นจะเป็นการแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา, การเสนอแผนงานและขออนุมัติจัดงานประจำปี 2565, การแสดงบัญชีงบดุลประจำปี, การรับสมาชิก กฎเกณฑ์กติกาการรับสมาชิก และการแก้ไขข้อบังคับเรื่อง รวมทั้งพิธีมอบรางวัล “บุคคลผู้ทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา” ประจำปี 2565 ให้แก่สื่อมวลชนอาวุโส ที่ผ่านการพิจณาคัดเลือกอย่างเหมาะสม จำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมทุกคน ขอให้สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสมาคมจะทำการตรวจ ATK ให้แก่ทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม นายไพฑูร กล่าวตอนท้าย