ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยทีมกู้ภัยดับเพลิงเซเว่นฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่อย่างเร่งด่วน

เซเว่น อีเลฟเว่น เคียงข้างชุมชนและสังคม ล่าสุดชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยทีมดับเพลิง เซเว่น อีเลฟเว่น นำโดยนางสาว จารุวรรณ  จิตรชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการเขต สำนักปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ส่งมอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมท้ังของใช้จำเป็นเร่งด่วน โดยมีนางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ บ้านเรือนประชาชน ภายในชุมชนบ่อนไก่ ซึ่งมีผู้ได้รับความเสียหายประมาณ 30 ครัวเรือน เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ตามปณิธานองค์กร Giving and Sharing Opportunitiesร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”  ณ ชุมชนบ่อนไก่