ชวนส่งมอบโอกาสในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กลุ่มผู้พิการ ผ่านโครงการซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาสฯ ด้วยกระเป๋าผ้าแคนวาสลายแครักเตอร์ “BLOODY BUNNY”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ ซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส- Giving Ambassadors: from “Care” to “Share” Season II ส่งมอบผ้าแคนวาสลายแครักเตอร์ “BLOODY BUNNY” แก่องค์กรคนพิการเพื่อนำไปตัดเย็บกระเป๋าผ้าสุดชิค

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตัดเย็บโดยกลุ่มผู้พิการให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและน่าสนใจ นำมาสู่ยอดจำหน่ายที่เติบโต เพื่อร่วมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่คนพิการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท ทูสปอตคอมมิว นิเคชั่น จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์แครักเตอร์กระต่ายสุดโหดปนน่ารัก BLOODY BUNNY ส่งมอบแครักเตอร์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ นำลายแครักเตอร์ไปผลิตผ้าแคนวาสไปมอบแก่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองเพื่อนำไปเย็บกระเป๋าผ้าตามแบบที่กำหนด

“ทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงศักยภาพของ้พิการ อีกทั้งร่วมกันส่งต่อโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทูสปอตคอมมิวนิเคชั่นที่ช่วยออกแบบแครักเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้จัดโครงการดี ๆ เช่นนี้ ตามปณิธานของซีพี ออลล์ ที่ว่า ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุดหนุนกระเป๋าผ้าแคนวาสในโครงการด้วย”

ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบ PRE-ORDER ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง www.csrcpall.com และ www.bloodybunnystore.com ราคาจัดจำหน่ายกระเป๋าใบละ 199 บาท ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย 50 บาททุกออเดอร์ โดยจะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ โทร. 02 071 2905 หรือกล่องข้อความเพจ CSR CPALL