สมาคมลูกยาง ประกาศรายชื่อนักตบ 18 คนสุดท้าย ที่จะเข้าร่วมซ้อมลงแข่งขันเยาวชนหญิงเอเชีย 2022

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัว ทั้งหมด 18 คน เพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21 2022

สมาคมลูกยาง เปิดคัดตัวนักตบทีมเยาวชนไทย เพื่อลงแข่งขันใน 2 รายการใหญ่ของปี 2022 โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกจากใบสมัคร ก่อนจะคัดให้เหลือ 30 คน และเข้ารับการทดสอบทักษะการเล่นวอลเลย์บอล เพื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่น ก่อนจะตัดให้เหลือ 18 คน และเข้าร่วมการฝึกซ้อม

ทั้งนี้การเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมเยาวชนไทย จะซ้อมกันที่ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี ก่อนที่จะทำการตัดตัวให้เหลือ 14 คน และ 12 คน ตามลำดับ เพื่อลงแข่งขันทั้งหมด 2 รายการ คือ "ปริ๊นเซส คัพ" วอลเลย์บอลหญิงเอวีซี ชาเลนจ์ คัพ ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2565 ที่ จ.นครปฐม และ วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21 ปี 2022 ระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2565 ที่กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถถาน

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการตัดตัว
ตัวรับอิสระ

1. ธิดารัตน์ หมื่นพราน - มหาวิทยาลัยศรีปทุม (165 เซนติเมตร)
2. กนกวรรณ แสงอุทัย - โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย (160 เซนติเมตร)

เซต
3. ศศิประภา มณีวงษ์ - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (176 เซนติเมตร)
4. อรกานต์ สิงห์ขันธุ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (172 เซนติเมตร)
5. ชลันธร ตงธิ - โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี (172 เซนติเมตร)

หัวเสา
6. ดลพร สินโพธิ์ - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี (174 เซนติเมตร)
7. อัมพา สนสุรัตน์ - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี (173 เซนติเมตร)
8. ภิญญดา โต๊ะพ่อ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี (173 เซนติเมตร)
9. ปนัดดา ไชยเพชร - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (176 เซนติเมตร)
10. กันตพร เทพาลุน - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี (177 เซนติเมตร)
11. สิริวัลย์ ดีแก้ว - โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี (177 เซนติเมตร)

บีหลัง
12. อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร (180 เซนติเมตร)
13. เกวลิน เชื้อเมืองพาน - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (174 เซนติเมตร)

บอลเร็ว
14. สุชานันท์ แน่นอุดร - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (180 เซนติเมตร)
15. นฤมล บุตรวงค์ - โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ (184 เซนติเมตร)
16. นันทิกานต์ ธัญญภู - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี (177 เซนติเมตร)
17. กัญญาญัฐ ลีโพนทอง - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร (178 เซนติเมตร)
18. กัญญาณัฐ พลมะศรี - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี (175 เซนติเมตร)