ผลชั่งน้ำหนัก และดูเนื้อตัวใน "ศึกจิตร เมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟว์" ประจำวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.2565 คู่เอก ชัย สจ.ต้อยแปดริ้ว พบกับ  อภิวัฒน์ สจ.โอเล่ห์ยโสธร ในพิกัด 130 ปอนด์ ที่เวทีมวย อตก.3 จ.นนทบุรี เริ่มคู่แรก เวลา 14.35 น. ช่อง ททบ5 ถ่ายทอดสด

"ศึกจิตรเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟว์" นัดประจำวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.2565 จัดโดยโปรโมเตอร์สมจิตร แว่นแก้ว จัดภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในระบบปิด โดยคู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง ชัย สส.ต้อยแปดริ้ว (แดง)พบ อภิวัฒน์ สจ.โอเล่ห์ยโสธร  (น้ำเงิน)ในพิกัด  130  ปอนด์

ผลการขั่งน้ำหนัก
คู่ที่ 1 พิกัด 111 ปอนด์


🔴เดชภาณุ ส. พงศ์อมร  พิกัด 111 ชั่งได้ 111.7 - 0.7
🔵ก้องพยัคฆ์ นุ้ยสี่มุมเมือง  พิกัด 111 ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่ 2 พิกัด 128-129 ปอนด์


🔴เด็ดเดี่ยว ศิษย์ทัพยา  พิกัด 128 ชั่งได้ 128.2 - 0.2
🔵จังโก้ รร. กีฬาโคราช  พิกัด 129 ชั่งได้ 128.2

คู่ที่ 3 พิกัด 130-132 ปอนด์


🔴เดือน จิตรเมืองนนท์  พิกัด 130 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เดชทรงวุฒิ ศิษย์ ดร. ชาญชัย  พิกัด 132 ชั่งได้ 133.1 - 1.1

คู่ที่ 4 พิกัด 130 ปอนด์


🔴ชัย สส. ต้อยแปดริ้ว  พิกัด 130 ชั่งได้ 131 - 1
🔵อภิวัฒน์ สจ. โอเล่ห์ยโสธร พิกัด 130 ชั่งได้ 130-0.8