ไม่ใช่แต่ทหาร, ตำรวจ บัวขาว บัญชาเมฆ ก็ช่วยฝึกสอนมวยไทยด้วย พร้อม เบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย อดีตแชมเปี้ยนเวทีลุมพินี รับเป็นวิทยากรสอนมวยไทยให้กับตำรวจภาค 5 ตามโครงการ “มวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย”

วันที่ 4 เมษายน 2565 ที่อาคารสโมสรคุ้มแก้ว พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย นายสุรชัย ยินดีชาติ เจ้าของโรงเรียนสอนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม และ ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว บัญชาเมฆ) เจ้าของค่ายมวยบัญชาเมฆ ได้ร่วมกันแถลงข่าว "โครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย"

ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้จัดทำโครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีนโยบายให้ หน่วยงานต่างๆ ได้มีการส่งเสริมกีฬามวยไทย อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมสนับสนุนภาครัฐพร้อมผลักดันกีฬามวยไทยให้ยูเนสโก ประกาศเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม และบรรจุมวยไทย เข้าสู่การแข่งขันระดับโอลิมปิก

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง  การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กับโรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม และค่ายมวยบัญชาเมฆ นายสุรชัย ยินดีชาติ (เบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย) เจ้าของโรงเรียนสอนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม และ ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ เจ้าของค่ายมวยบัญชาเมฆ สนับสนุนเพื่อให้เกิดโครงการนี้

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เป็นข้าราชการตำรวจ บุตรหลานข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไป  โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม เดินทางมาฝึกสอน ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 หรือเดินทางไปเรียน ที่โรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม และ วิทยากรจากค่ายมวยบัญชาเมฆ เดินทางมาฝึกสอนที่สถานีตำรวจภูธรแม่แตง หรือเดินทางไปฝึกที่ค่ายบัญชาเมฆ