เปรมพร สายแสงจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมกับ สิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงข่าว "เอ็น.ซี.