ผลชั่งน้ำหนักและดูเนื้อตัวใน "ศึกท่อน้ำไทย ทีเคโอ เกียรติเพชร" ประจำวันเสาร์ที่ 22 ม.ค.นี้ คู่เอก เพชรรุ่งเรือง ภ.หลักบุญ พบกับ สุรชัย ส.สมหมายในพิกัด  126  ปอนด์ ที่เวทีลุมพินี เริ่มคู่แรก 16.10 น. ช่อง PPTV ถ่ายทอดสด

"ศึกท่อน้ำไทย ทีเคโอ เกียรติเพชร" นัดประจำวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 จัดโดย โปรโมเตอร์ชุ้น เกียรติเพชร นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ จัดภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในระบบปิด โดยคู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง เพชรรุ่งเรือง ภ.หลักบุญ (แดง) พบกับ สุรชัย ส.สมหมาย  (น้ำเงิน) ในพิกัด  126 ปอนด์ 

ผลการชั่งน้ำหนัก

คู่ที่ 1. พิกัด 109 ปอนด์


🔴 วันวิเศษ ส.เตชะพันธ์ ชั่งได้ 110.6 ปอนด์ ลด 1.6
🔵 ไฟป่า จ.ภัทรียากีฬาสยาม ชั่งได้ 109.2 ปอนด์ ลด 0.2

 

คู่ที่ 2. พิกัด 132 ปอนด์


🔴 ชูทรัพย์เล็ก ต.อิทธิพร ชั่งได้ 132 ปอนด์ ตามพิกัด
🔵 นิวจอหงวน ส.ส.มานิตย์ชลบุรี ชั่งได้ 132 ปอนด์ ตามพิกัด

 

คู่ที่ 3. พิกัด 110 ปอนด์


🔴 เพชรเอก เกียรติจำรูญ ชั่งได้ 110.8 ปอนด์ ลด 0.8
🔵 เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ ชั่งได้ 110.8 ปอนด์ ลด 0.8

 

คู่ที่ 4. พิกัด 126 ปอนด์


🔴 เพชรรุ่งเรือง ภ.หลักบุญ ชั่งได้ 126.4 ปอนด์ ลด 0.4
🔵 สุรชัย ส.สมหมาย ชั่งได้ 126.6 ปอนด์ ลด 0.6