วิก 7 สี เปลี่ยนม้าศึก ท่ามกลางไวรัส โควิด-19 ยังระบาดไม่เลิก ส่ง ปริวัฒน์ เศรษฐบุตร นั่งนายสนามแทน แต่งานปฏิบัติยังคงเดิม

         มีรายงานจากแหล่งขาวระดับสูงยืนยันว่า บัดนี้ทางเวทีมวยช่อง 7 สี ได้มีการสลับสับเปลี่ยนตัวตำแหน่งคนเป็นนายสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนาย ชาญชัย กรรณสูต มาเป็น นายปริวัฒน์ เศรษฐบุตร โดยมีการทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยจะมีการจดแจ้งลงลายมือชื่ออย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์เดียวกันนี้ 

       การเปลี่ยนตัวคนเป็นนายสนามครั้งนี้ เป็นเพียงตำแหน่งเดียว ส่วนตำแหน่งอื่นยังคงเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน 

        โครงสร้างการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามเดิม มีนายสมยศ อรุณมาศ เป็นรองนายสนาม และ นายชาญชัย กรรณสูต เป็นหุ้นใหญ่บริษัทรับถ่ายทอดสดมวยไทย 7 สี การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นในการติดต่อกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก นายสนามคนเดิมมีงานรัดตัวนั้นเอง

       สำหรับ นายปริวัฒน์ เศรษฐบุตร ได้เข้ามามีบทบาทในช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เมื่อกลางปี 2563 โดยเป็นผู้ตรวจตราดูแลความเข็มงวดกวดขันให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ศบค. ที่กำหนดไว้สำหรับผู้เข้าภายในบริเวณเวทีมวย ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด 

        เมื่อ SMM SPORT ได้สอบถามไปยัง นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว รับทราบว่า เวทีมวยช่อง 7 สี มีการแจ้งการเปลี่ยนชื่อคนเป็นนายสนามจริง  ขากแต่การลงลามมือชื่ออย่างเป็นทางการเท่านั้น