ศบค.และอีโอซี กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันที่ 4 ม.ค. การทำงานวันแรกของปีใหม่หลังหยุดยาว มีผู้ป่วยเพิ่ม 3,091 ราย เสียชีวิต 12 คน หายป่วยกลับบ้าน 2,688 ราย

 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 ของรัฐบาล และศูนย์อีโอซี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,091 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,963 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 124 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,206,713 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) โดยวันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 2,688 ราย หายป่วยสะสม 2,152,895 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,505 ราย และเสียชีวิต 12 ราย

                    

 สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 วันที่ 1 มกราคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,011 ราย : เสียชีวิต 10 ราย วันที่ 2 มกราคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,112 ราย : เสียชีวิต 12 ราย วันที่ 3 มกราคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,927 ราย : เสียชีวิต 18 ราย