“ชาติซ้าย” แต่งตั้ง “เสี่ยหมาย บางกะปิ” เป็นเลขาฯ ส.มวย พร้อมเป็นประธานจัดอันดับ วาดฝัน โปรโมเตอร์รวมใจเป็นเอกภาพจัดชิงแชมป์มวยไทย..หนึ่งเดียว..

 

 

            หลังจากที่ “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นสมัยที่ 16 แล้ว  วันต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ “เสี่ยหมาย บางกะปิ” นายสมหมาย สกุลเมตตา ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมกับตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดอันดับมวยไทยแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่ง

             "เสี่ยหมาย บางกะปิ" หรือ นายสมหมาย สกุลเมตตา  ประธาน"กลุ่มพลังใหม่” ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานจัดอันดับแชมป์ประเทศไทยพร้อมรับตำแหน่งเลขาสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย มีแผนการเรียกคณะกรรมการประชุมหาแนวทางจัดมหกรรมการจัดป้องกันแชมป์ประเทศไทย  โดยจะขอความร่วมมือจากโปรโมเตอร์ทุกศึกส่งรายชื่อคณะกรรมการแต่ละศึกเพื่อเข้าร่วมประชุมฯเพื่อค้นหาแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศไทย

        สำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ นายสมชาติ เจริญวัชรวิท ได้มอบหมายให้ "บอสใหญ่" สมหมาย สกุลเมตตา" ประธานจัดอันดับนักมวยและเป็นเลขาสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จะมีการจัดประชุม โดยเปิดกว้างรับนักมวยจากโปรโมเตอร์มวยทุกศึกเพื่อเข้าอันดับต่อไป