ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 5,886 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 1,127 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเมษายน 2,107,674 ราย ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 2,136,527 ราย เสียชีวิตรวม 20,917 คน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดังนี้ พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 5,886 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,769 ราย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ / ที่ต้องขัง 1,127 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 37 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 3 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 2,107,674 ราย เสียชีวิตสะสม 20,823 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,136,527 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,917 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 5,666 ราย ผู้หายป่วยสะสม 2,015,240 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 3 ธันวาคม 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,036,666 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 72,954 ราย

ขณะเดียวกัน ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตัวเลขล่าสุด เวลา 22.30 น.วันที่ 3 ธ.ค. โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้