ไทยแลนด์ลีกเปิดเผยรายชื่อนักกีฬา ทีมชาย และ ทีมหญิง ทั้ง 16 ทีม ลุยศึกฤดูกาล 2021-22

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันรายชื่อนักกีฬาของแต่ละทีม ทั้ง 16 สโมสร ในการแข่งขัน เอสโคล่า วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 17 ฤดูกาล 2021-22 เลกที่ 1 ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมด มีดังนี้

ประเภททีมชาย
เกษตรศาสตร์ วีซี

1. (1.) พงศธร พิพัฒ
2. (2.) จักรกริช ถนอมน้อย
3. (3.) ศรายุทธ กุลพินิจ
4. (4.) คณาธิป ฐานวิเศษ
5. (5.) ปฎิภาณ จันทนะโสตถิ์
6. (6.) จตุฤทธิ์ ทองปั้น
7. (7.) ปิยะ บ๋วยเฮง
8. (8.) ธนาพงศ์ พงษ์พิพัฒน์
9. (9.) ธีระพงศ์ คงหนู
10. (10.) ธนากร เผือกสงค์
11. (11.) สิรวิชญ์ ยิมละมัย
12. (14.) พัฒนพงศ์ บุญมาก
13. (17.) วัทธิกร อินพะหะ
14. (18.) กฤษณะ เล็กเพ่อ
15. (19.) ทินวัฒน์ อินทร์แก้ว
16. (20.) คงกฤช เครืออินทร์ (C)
17. (22.) ธราเทพ จูมพลา
18. (25.) ปิยะวัฒน์ กลมวง

ผู้จัดการทีม / หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักด์

ไอแอม ปริ้นซ์ วีซี
1. (2). ธกฤต ไชยวุฒิ
2. (4.) สัมพันธ์ เหล็กใหล
3. (6.) แพททริค วอลแซค - Patryk Walczak (โปแลนด์)
4. (7.) ณัฐติพงษ์ โรมาโน่
5. (8.) ธงชัย ปู่แสง
6. (9.) อนุชา คชวงษ์
7. (10.) ไชยภัทร จิตต์ณรงค์
8. (11.) ฐาปกรณ์ คำแสง
9. (12.) วัฒนชัย ปานขุนรักษ์ (C)
10. (13.) ภาณุพงค์ ตาทน
11. (14.) อัษฎายุธ สมนอก
12. (15.) ณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา
13. (17.) จักรกฤษ ชิดดี
14. (18.) มารุต หีบแก้ว
15. (19.) กิตติชัย สังเมียน
16. (20.) พิชัย ศรีสุรักษ์
17. (23.) เตรียมศักดิ์ พรหมรี
18. (25.) ปิยนันท์ ธุระทำ

ผู้จัดการทีม : พันตำรวจโท อดิศัย สุภัทโรภาสพงษ์        
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ดนุพล เนื่องช้าง

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี
1. (1.) ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์สิงห์
2. (2.) พีระยุทธ เพชรพูล
3. (3.) วันชัย ทัพวิเศษ (C)
4. (4.) จานิตา สุรัธ - Janitha Surath (ศรีลังกา)
5. (5.) ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว
6. (6.) มอหหมัด เชนจัง
7. (7.) เอกภพ นามวิจิตร
8. (8.) กิตติพงษ์ สังศักดิ์
9. (9.) นันทวุฒิ แตงกระโทก
10. (10.) บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
11. (11.) เซอร์กี เรซานอฟ - Sergey Rezanov (คาซัคสถาน)
12. (12.) กิตติพงษ์ สุขศาลา
13. (14.) ธนภัทร เจริญสุข
14. (15.) จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
15. (17.) สราญจิต เจริญสุข
16. (18.) จิรวัฒน์ ทำทอง
17. (19.) ธนัสถ์ บำรุงภักดี
18. (23.) พงษ์พิสิทธิ์ ชาติต้องสู้

ผู้จัดการทีม : นายฐานธิษณ์ ยืนยงเตชะหิรัณ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ
1. (1.) สุระเดช คำหอม
2. (2.) ยุทธกาญจน์ บุญรัตน์
3. (3.) สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ
4. (4.) พงศ์พล ไสสา
5. (5.) อาร์มิน มุสเตดาโนวิช - Armin Mustedanovic (บอสเนีย และ เฮร์เซโกวีนา)
6. (6.) ณัฐพงษ์ ชาชำนาญ
7. (7.) ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
8. (8.) ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์
9. (11.) เกริกพงษ์ เพ็ญสุข
10. (12.) อนุชิต ภักดีแก้ว
11. (13.) สันติ สมสุข
12. (14.) มิโรสลาฟ กราดินาลอฟ - Miroslav Gradinarov (บัลแกเรีย)
13. (16.) กันตพัฒน์ คูณมี
14. (17.) อดิพงษ์ ผลภิญโญ (C)
15. (18.) จิระพัฒน์ บุญคา
16. (21.) ชัยวัฒน์ ถุงคำ
17. (22.) ณัฐพงศ์ แคะนาค
18. (25.) กฤษฎา นิลไสว

ผู้จัดการทีม : นายเดชา สุวลักษณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เรืออากาศโท สมบูรณ์ นาคผึ่ง

พิษณุโลก วีซี
1. (1.) กฤษฏิกร บุญสุข
2. (2.) ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
3. (3.) อมรเทพ คนหาญ
4. (6.) เกรียงไกร ประเกตุแก้ว
5. (7.) ณัฐพล กล้าหาญ
6. (8.) กิตติธัช นุวัติดี
7. (10.) ภาณุพงศ์ คำภูมี
8. (11.) ศิวดล สันหาธรรม
9. (12.) บุญชัย เชื้อตะวันงาม
10. (13.) มาวิน มณีวงษ์
11. (14.) ชินาธิป แปงแก้ว
12. (16.) ชยุตม์ คงเรือง
13. (17.) ศุภกร เจนไธสง
14. (18.) ธนวัฒน์ ตะโนนศรี
15. (19.) ชุติพงศ์ ม่วงเก่า
16. (20.) เอกวีร์ บางศรี
17. (22.) ชาติชาย สวัสดิ์ช่วย
18. (25.) วิโรจน์ แสนยศ

ผู้จัดการทีม : พลอากาศตรี ฐากูร นาครทรรพ        
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เรืออากาศตรี กำพล ศรีโพธิ์

พยัคฆ์ เซนเซ
1. (2.) เกียร์ติศักดิ์ ศรีคำ
2. (3.) สิทธิศักดิ์ จอยพุก
3. (5.) ศุภชัย ประจง
4. (6.) ณัฐพงษ์ แสงอินทร์
5. (7.) ศิริเทพ พัศดุ
6. (8.) กฤษฎา สมคะเน
7. (9.) สุทธิกานต์ สีลาออน
8. (10.) รัชชานน ไชชลาแสง
9. (11.) วิสันต์ ทองลักษ์ (C)
10. (12.) สุวิทย์ อาบูบาก้า โซว์
11. (13.) ยศพล วัฒนะ
12. (16.) ศิวกรณ์ ดาด้วง
13. (18.) มนตรี พ่วงลิบ
14. (19.) พีระภัทร พรมจารย์
15. (21.) จักรวรรดิ์ สออนรัมย์
16. (23.) จักรพงศ์ ทองกลาง

ผู้จัดการทีม : นายโกเมศ ทองมาศ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก ศุภชัย ศรีภูมิ

ยากูโซ่ อาร์เอ็มยูทีที สมุทรปราการ วีซี
1. (1.) ณัฐนันท์ จันทร์เมือง
2. (2.) กิตติพงษ์ ไป๋งาม
3. (4.) วรโชติ อินแสน
4. (5.) พงศธร ถังนอก
5. (6.) วัชรชัย แปงจิตต์
6. (7.) ธนบดี พลเสนา
7. (8.) อรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธ์
8. (9.) อภินันท์ จันทร์ล่าฟ้า
9. (10.) ภูติดล ทากาบุตร
10. (12.) ปิยวัฒน์ เอกศิริ
11. (14.) วรินทร คำชู
12. (16.) กิตติพศ โชคประดับ
13. (17.) น้ำมนต์ ปะระภา (C)
14. (18.) ปฏิณญา ไชยโอชะ
15. (19.) วัชเรช ตาดี
16. (20.) จตุพล ดุจมยูร
17. (21.) ปราโมทย์ ยศสันเทียะ
18. (25.) รัชชานนท์ วงศ์น้อย

ผู้จัดการทีม : นายอนิวรรต อินทร์ทอง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายฤทธิ์ชัย บิดา

โกลด์ซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบาน่า
1. (1.) คมศร ภาษี
2. (2.) เชิดชัย ฉิมพิภพ
3. (3.) อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
4. (6.) นัฐพล นันทะ
5. (7.) ชนุตย์ ผึ้งกระโทก
6. (9.) กฤษดา ทีขะสุข
7. (10.) ศุภชัย พลจารย์
8. (11.) จักรพันธ์ นาควิเศษ
9. (12.) ธนทัต ทวีรัตน์
10. (13.) พงษ์พัฒน์ แสงอุไร
11. (16.) พงศกร ศรีพลกรัง
12. (17.) สุพพัต กันวิหก
13. (18.) จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร
14. (20.) ธนพล จุลเจิม
15. (21.) อโนชา หล้าโคตร
16. (23.) อัศนพรรณ จันทจร (C)
17. (24.) วุฒิธพร อยู่คง
18. (25.) ฐากร ช่วยมี

ผู้จัดการทีม : นายกฤษณ์ติเดช ประชานุกูล
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : อนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม

ประเภททีมหญิง
เกษตรศาสตร์ วีซี

1. (1.) อมิตฌญา ศรีเดช
2. (2.) วิภาวรรณ ชูน้ำคำ
3. (3.) วรรณรสา คงมี
4. (7.) เล็ก วันทา
5. (8.) กาญจนาพร บุญศิริ
6. (9.) ซัมซู เซ็ง
7. (10.) อรสา พินิจดวง (C)
8. (11.) พนิดา โยควัฒน์
9. (12.) ธิรารักษ์ เจียระดับ
10. (13.) สิริยาภรณ์ โมธรรรม
11. (15.) สุรางคนา ขุนทุม
12. (16.) กัญธิมา เอกปัชชา
13. (17.) รุจิราภรณ์ ภวันนา
14. (18.) ประภัสสร กองอุดม
15. (19.) อนิษา กตกุลปัญญา
16. (20.) อพินยา พันจุฬา
17. (21.) กัลยา รักวิทยา
18. (22.) ธาริณี ทิมแท้

ผู้จัดการทีม : นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภัค
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอภิชาติ คงสวัสดิ์

สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
1. (1.) สุพัตรา ไพโรจน์
2. (2.) ปิยะนุช แป้นน้อย
3. (3.) วิภาวี ศรีทอง
4. (4.) ศศิประภา มณีวงษ์
5. (5.) ปลื้มจิตร์ ถินขาว (C)
6. (6.) กรรณิการ์ ธิปะโชติ
7. (8.) ฐิราวรรณ แสงอบ
8. (9.) สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
9. (12.) อมลรดา ฤกษ์สว่าง
10. (13.) ณัฐธิมา กุบแก้ว
11. (14.) กัญญารัตน์ ขุนเมือง
12. (15.) มลิกา กันทอง
13. (16.) วรัญญา ศรีละออง
14. (17.) วัชรียา นวลแจ่ม
15. (19.) วราภรณ์ ภูมิเจริญ
16. (20.) โสรยา พรมหล้า
17. (21.) พิมพ์ตวรรณ ทองยศ
18. (22.) ปนัดดา ไชยเพชร

ผู้จัดการทีม : นายธนดิศ ประสพเนตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค

นครนนท์
1. (1.) สุจิตรา โพธิ์สม
2. (2.) สิริกานดา วงค์โสภา
3. (3.) ฑิชาญา บุญเลิศ
4. (4.) ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
5. (5.) วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
6. (6.) กัตติกา แก้วพิน (C)
7. (7.) สุชานันท์ แน่นอุดร
8. (8.) วาสนา สว่างศรี
9. (9.) จิดาภา นาหัวหนอง
10. (10.) เสาวภา สู่สุข
11. (11.) อรอนงค์ ไสยศรี
12. (12.) เกวลิน เชื้อเมืองพาน
13. (13.) ฑิชากร บุญเลิศ
14. (14.) สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. (15.) สุภัชชา คัมตระรักษา
16. (16.) ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
17. (17.) ดลพร สินโพธิ์
18. (18.) อัมพา สนสุรัตน์

ผู้จัดการทีม : นางสาวปารวีย์ หอยสังข์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรี .ธนกฤต อินเลี้ยง

ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ
1. (1.) วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. (2.) ฑิฆัมพร ช้างเขียว
3. (4.) ปวรา เทียงปา
4. (5.) ชลันธร ตงธิ
5. (6.) อรอุมา สิทธิรักษ์ (C)
6. (8.) แก้วกัลยา กมุลทะลา
7. (9.) ศศิวิมล แสงปาน
8. (11.) ศศิภาพร จันทวิสูตร
9. (12.) สุพัตรา แก้วปัญญา
10. (14.) แฟร์นันดา เดวิส โทเม - Fernanda Davis Tomé (บราซิล)
11. (15.) กาญจนา กุไธสง
12. (16.) นริศรา แก้วมะ
13. (17.) กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
14. (18.) ลิอันส์ กาสตันเญดา ซิมอน - Liannes Castañeda Simon (คิวบา)
15. (19.) ธนัชชา สุขสด
16. (22.) อุไรรัตน์ เหลาแหลม
17. (23.) สมัชญา ลังบุบผา
18. (24.) ณัฏฐณิชา ใจแสน

ผู้จัดการทีม : นางสาวอรวรรณ พานทอง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์

โปรเฟล็กซ์ อาร์เอสยู วีซี
1. (1.) ธิดารัตน์ หมีนพราน
2. (2.) ยุวลี โชคสมัย
3. (3.) วิภาวี วิไลมงคล
4. (4.) เกวลิน สุวรรณวงศ์
5. (5.) ธัญรดา หอกุล
6. (6.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
7. (7.) อารีย์ สีหมอก
8. (8.) กนกวรรณ ภูมิชาติ
9. (10.) ชมพูนุท ชุมวงค์
10. (11.) รุจิษยา กันสัตรู
11. (12.) พรพิมล คงกะพันธ์
12. (13.) รุ่งฤทัย แสงสาคร
13. (14.) ทัดดาว การวิทยี
14. (15.) พิมพกานต์ เกิดผล
15. (18.) นัชชานันท์ โมรา
16. (19.) อริษา พรมนก (C)
17. (20.) สุทินา พาสังข์
18. (23.) เดือนเพ็ญ อารีเหลือ

ผู้จัดการทีม : นายพัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ภัทรณัฐ ดีมา

แบล็ค พาวเวอร์ วีซี
1. (1.) นาถชนก สืบชาติ
2. (2.) วิชญาดา พรมบุตร
3. (3.) กุมาริน แก้วศรี
4. (5.) ญาณาธิป เหล่าเจริญ
5. (6.) ศิรประภา หล้าพลพันธ์
6. (7.) กัญชพร เส็นปาน
7. (8.) ชนากานต์ ศรีราม
8. (9.) พรรณภา จันทร์พุก
9. (10.) สิริมา เที่ยงจันทร์
10. (11.) นภัสสร อัมรินทร์รัตน์
11. (12.) เสาวลักษณ์ ทองประทีป
12. (13.) ณัฐริดา ผึ้งสุข
13. (18.) ชนัญญา กมลกลาง
14. (19.) ชมพูนุช จิตสบาย (C)
15. (20.) สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์
16. (21.) อังคณา พาสังข์
17. (24.) สุนิสา กงซุย
18. (25.) ปริศนา ประนามโก

ผู้จัดการทีม : ดร.ธนวัฒน์ พรหมจินดา
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายณรชต ทวีวิทย์ชาคริยะ

ขอนแก่นสตาร์ วีซี
1. (2.) จิราพร แสงสิงห์
2. (3.) กรรณิกา สิทธิแพทย์
3. (4.) วารีนิธ หุ่นทอง
4. (6.) ศดานันท์ พันธ์โต
5. (7.) คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
6. (8.) วัลคุ์วดี พรมย้อย
7. (9.) หทัยรัตน์ จารัตน์
8. (10.) ภัททิยา จวงจันทร์
9. (11.) ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
10. (14.) ปานชีวา สิงห์เสนา
11. (15.) เอ็มอร พานุสิทธิ์ (C)
12. (17.) สุนิตรา สีบาล
13. (18.) ปาจรีย์ มณีศรี
14. (21.) สุรัสวดี บุญยืน
15. (22.) อนงค์พร พรหมรัด
16. (24.) กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง

ผู้จัดการทีม : นายปัญญา พลยุทธ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี
1. (1.) ณัฎฐพร สนิทกลาง
2. (2.) นกยูง เภาวะนะ
3. (3.) สิริมา มานะกิจ (C)
4. (4.) ชิตพร กำลังมาก
5. (5.) ปรียา หินดำ
6. (6.) อมรทิพย์ ขุมทอง
7. (7.) ไมลีน ปาต - Mylene Paat (ฟิลิปปินส์)
8. (8.) กาญจนา ศรีใสแก้ว
9. (9.) วณิชยา หล่วงทองหลาง
10. (10.) พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
11. (11.) ฉัตรสุดา นิละภา
12. (12.) คารีน่า เคร้าเซอ
13. (14.) พิมพ์ชนก กระแสสม
14. (15.) ซาเวียตต้า ลือภูเขียว
15. (16.) ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท
16. (17.) กัญญาพัชร คุณมาศ
17. (18.) จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
18. (20.) สิริกร สิงห์สม

ผู้จัดการทีม : นายธวัชชัย ยืนยง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ