ศบค.เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันที่ 30 พ.ย. เพิ่ม 4,306 ราย เสียชีวิต 37 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,407 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 1,744 ราย และเสียชีวิต 37 ราย

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,306 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,054 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 121 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 123 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย

 ขณะที่ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,087,009 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,407 ราย หายป่วยสะสม 1,992,002 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 75,673 ราย และ เสียชีวิต 37 ราย

 ทางด้านกรมควบคุมโรครายงานว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK อีก 1,744 ราย กำลังรักษา 75,673 ราย อาการหนัก 1,353 ราย และ อาการหนักใช้ท่อช่วยหายใจ 329 ราย

 ขณะเดียวกัน ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตัวเลขล่าสุด เวลา 22.30 น.วันที่ 29 พ.ย. โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้