สถานการณ์โควิดล่าสุด ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 6,855 ราย เสียชีวิต 51 คน หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 7,655 ราย ส่วนผลตรวจ ATK พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่มอีก 2,606 ราย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาลและศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้นสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6,855 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,374 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 245 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 224 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,022,117 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) โดยวันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 7,655 ราย หายป่วยสะสม 1,913,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 89,821 ราย และเสียชีวิต 51 ราย

ทางด้านกรมควบคุมโรครายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผลตรวจ ATK วันนี้พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่มอีก 2,606 ราย รวมสะสม 318,653 ราย ร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 10.98%(ตรวจ 100 คนจะเจอผู้ติดเชื้อ 10-11 คน) ส่วนความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน ฉีดได้เพิ่มอีก 514,899 โดส รวมยอดฉีดสะสม 87.24 ล้านโดส โดยเข็มที่ 1 ครอบคลุมประชากรแล้ว 63.97% ส่วนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากร 52.98%

ขณะเดียวกัน ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตัวเลขล่าสุด เวลา 22.30 น.วันที่ 18 พ.ย. โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้