ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7,574 ราย มาจากต่างประเทศ 10 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 515 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 78 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเมษายน 1,898,900 ราย ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 1,927,763 ราย เสียชีวิตรวม 19,338 คน

  เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 7,574 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,059 ราย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ / ที่ต้องขัง 515 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 78 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 1 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 1,898,900 ราย เสียชีวิตสะสม 19,244 คน

 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 8,279 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,782,555 (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 1 พฤศจิกายน 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,809,976 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 98,444 ราย  ขณะเดียวกัน ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตัวเลขล่าสุด เวลา 22.30 น.วันที่ 1 พ.ย.โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้