ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 9,866 ราย คลัสเตอร์เรือนจำ 45 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 102 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเมษายน 1,638,234 ราย ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 1,667,097 ราย เสียชีวิตรวม 17,305 คน

 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดังนี้ พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 9,866 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 9,821 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 45 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 102 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 5 ตุลาคม 2564 มีจำนวน 1,638,234 ราย เสียชีวิตสะสม 17,211 คน

 ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,667,097 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,305 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก

 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 10,115 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,514,344 (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 5 ตุลาคม 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,541,770 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 108,022 ราย

 ขณะเดียวกัน ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตัวเลขล่าสุด เวลา 22.30 น.วันที่ 5 ต.ค.โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้