ยอด โควิด-19 วันนี้ ยังต้องติดตาม หลังพบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 11,252 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 141 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,062 ราย ทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 ก.ย. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,252 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,224 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 28  ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,511,357 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,062 ราย สะสม 133,909 ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

 โดยวันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 141 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 15,659 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 15,753 รายแล้ว

 นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 129,071 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 3,464 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 753 ราย อย่างไรก็ตาม ยอดผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านวันนี้ 13,695  ราย สะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มี 1,339,107 ราย

 ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 22 ก.ย. 64 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 11,252 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 1,482,494 ราย

 สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รายงานวันนี้ สามารถสรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่  28 ก.พ. - 20 ก.ย. 2564 รวม 45,211,101 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,201,077 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 15,388,071 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 621,953 ราย

 ขณะเดียวกัน ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตัวเลขล่าสุด เวลา 22.30 น.วันที่ 21 ก.ย. โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้