มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศบรรจุ “โค้ชเช” เช ยอง ซอก โค้ชเทควันโดทีมชาติไทย เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 ได้มีมติอนุมัติ บรรจุ เช ยอง ซอก เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในเชิงประจักษ์ให้กับประเทศ

รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็น ผู้ฝึกสอนเทควันโด ทีมชาติไทย ซึ่งได้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโด จนได้รับชัยชนะ ในการแข่งขันทั้งในระดับโลก และโอลิมปิกเกมส์ รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับนานาชาติ

สำหรับ "โค้ชเช"  ทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะให้มีส่วนกับการเรียนการสอน การวิจัย การจัดการกีฬาเทควันโด การพัฒนาหลักสูตร ทั้ง Degree และ Non Degree ด้านกีฬาเทควันโด และการสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศ ต่อไป

สำหรับ เช ยอง ซอก เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เมื่อปี พ.ศ.2545 และพัฒนากีฬาเทควันโดของไทย มาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 19 ปีที่ผ่านมา จนทีมชาติในรุ่นอายุต่าง ๆ ทั้งเยาวชน และประชาชน สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้อย่างมากมาย

ผลงานล่าสุด นำ “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ คว้าเหรียญทองเทควันโดประวัติศาสตร์ ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 นับเป็นเหรียญทองแรกในกีฬานี้ของไทย ในโอลิมปิกเกมส์ และด้วยความผูกพันธ์ รักความเป็นไทย ตอนนี้ เช ยอง ซอก อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติจากเกาหลีใต้ เป็นไทย โดยจะใช้ชื่อว่า "ชัชชัย" นามสกุล "ชเว"