ยอด'โควิด-19'วันนี้ หายป่วย 15,610 ราย พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 189 ราย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 14,403 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,324,090 ราย 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 10 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,403 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,062 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 341 ราย 

ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,324,090 ราย หายป่วยกลับบ้าน 15,610 ราย หายป่วยสะสม 1,169,965 ราย กำลังรักษา 141,642 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 189 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 13,920 ราย 

ทางด้าน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตัวเลขล่าสุด เวลา 22.30 น.วันที่ 9 ก.ย. โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้