สมาคมลูกหนังไทย แจ้งสโมสรสมาชิกทุกลีก ส่งเอกสารเข้ามาทำเรื่อวรับเงินสนับสนุนงวดแรกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้แจ้งกำหนดการรับมอบเงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ประจำฤดูกาล 2021/22 ให้กับทุกทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพทุกระดับ งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยให้ติดต่อขอรับที่ฝ่ายการเงินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทาง ท่านสามารถติดต่อและส่งเอกสารมายังที่ทำการสมาคมฯ ซึ่งหากหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทางสมาคมฯ จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลของสโมสรต่อไป

ขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 ฤดูกาล 2564

รายการ ไทยลีก 1 (รีโว่ ไทยลีก) = 3,000,000 บาท (และครั้งที่ 2 อีกจำนวน 2 ล้านบาท)  
รายการ ไทยลีก 2 (เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ) = 500,000 บาท (และครั้งที่ 2 อีกจำนวน 5 แสนบาท)   
รายการ ไทยลีก 3 (มังกรฟ้า ลีก) = 250,000.- บาท  

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษชื่อนิติบุคคลของสโมสร) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.)
1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 
1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
1.4 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
1.5 วันที่ ......... กันยายน 2564 ลงวันที่ตามวันที่มารับเช็ค หรือ ส่งเอกสาร 
1.6 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย
1.7 ประทับตรายางสโมสร หรือ ตรายาง นิติบุคคล ลงในใบเสร็จรับเงิน 

2. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องออกให้สมาคมฯ

2.1 ชื่อ   :  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สำนักงานใหญ่) 
2.2 ที่อยู่ :  อาคาร 40 ปี  (อาคาร 2)  การกีฬาแห่งประเทศไทย  286  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

หมายเหตุ 1. สโมสรจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาคมฯ เป็นจำนวนเต็ม 
เนื่องจากบางสโมสรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนเต็มจำนวน เพราะมีค่าปรับแมตซ์อุ่นเครื่อง AFC และ หรือ เคสค่าปรับต่างประเทศ FIFA และ หรือ เงินกู้ยืม PRESIDENT FUND 2 (สำหรับเคสค่าปรับ AFC / FIFA สมาคมฯจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ในภายหลัง) 

หมายเหตุ 2. สโมสรจะต้องชำระเงินค่าปรับทุกรายการการแข่งขัน ตามเอกสารหนังสือแจ้งโทษในปี 2563 และ 2564 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนยื่นเอกสารรับเงินสนับสนุน 

หมายเหตุ 2. สโมสรจะต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2563 และ 2564 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก่อนยื่นเอกสารรับเงินสนับสนุน

เอกสารแนบเพื่อรับเงิน 

3.1 กรณีให้นำฝากเช็คเข้าธนาคาร
3.1.1 ใบเสร็จรับเงิน 1 แผ่น  เอกสาร จัดส่งทาง ขนส่งเอกชน เท่านั้น(ยกเว้นไปรษณีย์ไทย)

ส่งเอกสารมาตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ :  คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณศุภธิดา (เพชร) : ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ที่อยู่    :  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี  (อาคาร 2)  การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์ติดต่อ : 02-011-7177-80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว – 130 คุณเพชร

โดยทุกสโมสรสามารถจัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป