ไม่มีแผ่วจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 18,027ราย คลัสเตอร์เรือนจำ 374 ราย อาการหนัก 4,765 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,044 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 133 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเมษายน 586,451 ราย ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 615,314 ราย เสียชีวิตรวม 4,990 คน

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม ดังนี้พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 18,027 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 18,025 ราย จากต่างประเทศ 2 ราย ตรวจเชิงรุก 2,514 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 374 ราย วอร์คอิน 15,137 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 133 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 1 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 586,451 ราย เสียชีวิตสะสม 4,896 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยอาการหนัก 4,765 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1,044 ราย

 ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 615,314 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,990 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 43 ของโลก ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 13,402 ราย ผู้หายป่วยสะสม 405,541 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 1 สิงหาคม 2564)

 ทางด้าน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตัวเลขล่าสุด เวลา 22.30 น.วันที่ 31 ก.ค. โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้