5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก อ่วม เจอภัยทั้งโควิด-19 ระบาด และเหตุน้ำท่วม " ธนิตพล " เร่งประสานหน่วยงานฟื้นฟู และเยียวยา เพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วน

หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุอุทกภัยจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในหลายพื้นที่ของ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้เร่งประสานงานไปยังหน่วยงานราชการและมูลนิธิการกุศล ขอสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์สำหรับการกู้ชีพกู้ภัยให้กับผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังจากเสร็จภารกิจการตรวจเยี่ยม และการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง ประกอบด้วย

  🔸️โรงพยาบาลสนาม มทบ 310 อาคารสราญรมย์ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  🔸️ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Covid Community Care : CCC) 
  🔸️ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation : CI)  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
 
จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด รวมทั้งได้ประสานงานขอเรือท้องแบน จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เพื่อนำมาข่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดยังอยู่ในบ้าน หลังจากนั้นได้ยังเดินทางไปยัง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ซึ่งเป็นจุดที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด อันเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก ประชาชนถูกปิดกั้นไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ จึงได้เร่งประสานไปยัง มูลนิธิ หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ขอสนับสนุนถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน

ทั้งนี้ นายธนิตพล กล่าวว่า จากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ยังมีอีกหลายพื้นที่ของอำเภอแม่สอด,อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางได้รับผลกระทบที่รุนแรง ซึ่งจะได้ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิการกุศล และจะประสานงานไปยังหน่วยงานราชการเพื่อขอให้เข้ามาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน