เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อชุมชนร่วมด้วยช่วยคนไทยฝ่า COVID-19  จัดชุดตรวจ Antigen test kitราคาย่อมเยาพร้อมเภสัชกรให้คำปรึกษา หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส 320 สาขาทั่วประเทศ

ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก การแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเร่งตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้คนไทยรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ได้

เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อชุมชน ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ได้นำ Antigen test kit ที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาจำหน่ายผ่านร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จำนวน 320 สาขาทั่วประเทศ ในราคาย่อมเยา เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อที่ก่อโรค COVID-19 ด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อก่อโรค COVID-19 ของตนเองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก นำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว ลดความเสี่ยงจากการไปต่อคิวตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล และยังช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

โดยเอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อชุมชนจะมีเภสัชกรประจำร้านคอยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัยในการตรวจเชื้อ และยังมีเภสัชกรที่คอยให้คำปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน ALL PharmaSee เกี่ยวกับการใช้ Antigen test kit และปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ และหากต้องการยาสามัญประจำบ้านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นเดียวกัน

อยากมีเภสัชกรอยู่ใกล้ๆสนใจดาวน์โหลดแอป ALL PharmaSee ได้แล้ววันนี้ 
สำหรับ Android l.ead.me/bcGBTf และสำหรับ IOS https://apple.co/3hTfl4P

เพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ด้วยตนเอง อันจะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อก่อโรค COVID-19 ของตนเองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก นำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว