ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลให้คนไทยทุกภาคส่วนเผชิญวิกฤตอยู่ในขณะนี้ เช่นเดียวกับวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาด พร้อมได้ร่วมสมทบทุนโรงทานตามวัดต่าง ๆ ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ถวายปัจจัยสมทบทุนช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ และสมทบทุนค่าไฟฟ้า จำนวน 99 วัด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์-สามเณรในเขตปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19

ซีพี ออลล์ พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทาง : https://www.facebook.com/cpall7/posts/4332011310199073
และทาง YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=rsRXyRN1dKM