ศบค.-EOC รายงานสถานการณ์โควิดเบื้องต้น พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ (15 มิ.ย.) พุ่งพรวด 3,000 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 19 คน หายป่วยกลับบ้าน 4,774 ราย

 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรวม 3,000 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 2,360 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 640 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,774 ราย ผู้ป่วยสะสม 173,401 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) และเสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย  กรมควบคุมโรครายงานตัวเลขล่าสุดเมื่อ 14 มิ.ย. ว่ามีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 39,854 ราย อาการหนัก 1,261 ราย ในจำนวนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 360 ราย

 ทางด้านเลขาธิการ สมช. อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้ว่า กทม. ชี้แจงกรณีการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดย เดือนมิถุนายน แผนการกระจายวัคซีนจะแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1: วันที่ 7-20 มิถุนายน จำนวน 3 ล้านโดส (ซิโนแวค 1 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส) กทม. 5 แสนโดส (แอสตร้าเซนเนก้า 3.5 แสนโดส และซิโนแวค 1.5 แสนโดส) สำนักงานประกันสังคม 3 แสนโดส

 กลุ่มมหาวิทยาลัย 11 แห่ง (ทปอ.) 1.5 แสนโดส กลุ่มหมอพร้อม 76 จังหวัด 1.1 ล้านโดส จุดฉีดต่างๆ องค์กรภาครัฐ เช่น ขนส่ง ทหาร ตำรวจ และครู 1 แสนโดส และควบคุมการระบาด 5 หมื่นโดส ทั้งนี้จะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ครบตามเป้า ส่วนงวดที่ 2 : วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม จำนวน 3.5 ล้านโดส ประกอบด้วย ซิโนแวค 2 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 1.5 ล้านโดส รวมจำนวนมากกว่า 6 ล้านโดส

 สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อในกลุ่มประทบอาเซี่ยน รวมรวมโดย สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ สรุปตัวเลขล่าสุด 14 มิ.ย.ดังนี้