ศบค.-EOC รายงานสถานการณ์โควิดเบื้องต้น พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 2,804 ราย ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย

 วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่รวม 2,804 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,395 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ หรือที่ต้องขัง 409 ราย หายป่วยกลับบ้าน  4,143 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 167,046 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) และเสียชีวิต 18 ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่ 4,143 ราย ผู้หายป่วยสะสม 126,988 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 13 มิถุนายน 2564)


 

 สำหรับยอดโควิดทั่วโลก วันเดียวกัน ตัวเลขเวลา 07.00 น. Worldometer เว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 176,378,127 ราย เพิ่มขึ้น 344,783 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,809,960 ราย เพิ่มขึ้น 9,451 ราย หายป่วยสะสม 160,336,167 ราย  5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,314,640 ราย(+8,194) อันดับ 2 อินเดีย 29,424,006 ราย(+65,973)อันดับ 3 บราซิล 17,376,998 ราย(+75,778) อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,737,810 ราย(+3,972) อันดับ 5 ตุรกี 5,325,435 ราย(+6,076)