ผอ.มวย ให้ กกท.จังหวัดเปิดลงทะเบียนบุคคลากร วงการมวยเร่งฉีดวัคซีน ฉีคครบเมื่อใด วงการมวยก็กลับมาจัดได้แบบเต็มรูปแบบเมื่อนั้น

                      นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
เปิดเผยว่าได้หารือกับนายก้องศักดิ์  ยอดมณี ผู้ว่ากกท.เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคคลากรในวงการมวย  ไม่ว่าจะเป็น นายสนาม, ผู้จัดรายการ, หัวหน้าคณะ, นักมวย,ผู้จัดการนักมวย,ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เพื่อคลอบคลุมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในวงการมวย ซึ่งทาง ผู้ว่า กกท.มีความเห็นสอดคล้องกันสั่งให้ดำเนินการได้

                    นายปรเมษฐ์ กล่าวว่าในเบื้องต้นโดยตนสื่อสารไปยัง กกท.ของทุกจังหวัด ให้รับทราบเพื่อเตรียมการขึ้นลงทะเบียนของบุคคลในวงการมวยเพื่อฉีดวัคซีน  สามารถติดต่อลงทะเบียนได้เลย  

                  ส่วนในกทม. สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย  จะดำเนินการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มวยชกได้แบบเต็มรูปแบบจะได้มีช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องจะได้มีรายได้หมุนเวียนประกอบกิจการได้เต็มที่