“ผอ.มวย” ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ สั่ง พักใบอนุญาตการจัดมวยของ ปรีชา หีมหมัด ข้อหา ปล่อยคนเข้าดูมวยในรายการมวยที่ อำเภอ จะนะ เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. ทั้งที่มีประกาศห้ามแฟนมวยเข้าชม

 

        

            หลังจากที่เมื่อ วันนี้ที่ 16 เมษายน 2564 นายปรีชา หีมหมัด ได้เข้าให้ถ้อยคำต่อนายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ในฐานะนายทะเบียน ณ สำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสรุปได้ว่า

           1.นายปรีชา หีมหมัด แจ้งว่าตนเป็นเพียงผู้ยื่นขออนุญาตจัดการแข่งขัน แต่ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งหมด คือนายพิทยา รัตนพันธ์ จึงขอให้นายพิทยา เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว

           2.นายพิทยา รัตนพันธ์ ให้ถ้อยคำว่า ในวันที่ 8 เมษายน 2564 มีการแจกบัตร VIP 500 ใบ แต่เป็นการให้ทีมงานจัดการแข่งขัน ซึ่งวันที่ 8 เมษายน 64 มีคนลงทะเบียนเข้างานจำนวน 454 คน ในวันนั้นมีผู้ชมมุดลอดรั้วสแลมเข้างาน โดยมานั่งที่อัฒจรรย์ ซึ่งที่มองเห็นเป็นคนจำนวนมากเพราะมีหน่วยกำลังที่ควบคุมการจัดงานอยู่ด้วย ถ้านับคนดูที่เข้ามาประมาณ 300 คน

          3.วันที่ 9 เมษายน 64ได้มีการปรับผัง และเพิ่มมาตรการกั้นรั้ว 4 ชั้น จึงสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          4.นายทะเบียน กำลังพิจารณาความผิดของผู้จัดรายการแข่งขันตาม พระราชบัญญัติกีฬามวย 2542 และจะพิจารณาพักใบอนุญาตผู้จัดรายการแข่งขันเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20 เมษายน 2564  นั้น

            ล่าสุด ได้มีคำสั่งลงโทษ นายปรีชา หีมหมัด ในฐานะโปรโมเตอร์จัดมวย โดยพักใบอนุญาตเป็นเวลา 4 เดือน