กทม. ปรับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน กับศูนย์กีฬาบางกอก อารีนา หนองจอก เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 หากไม่พอเตรียมปรับศูนย์กีฬาทั่วกรุงรองรับ พร้อมเตรียมโรงพยาบาลโรงแรมเพื่อรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งกลับมาระบาดครั้งใหม่ จนมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มจำนวนมาขึ้นทุกวัน ทำให้หลายพื้นที่ โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตัวได้ จนทางภาครัฐต้องจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเข้ามาเสริมเพื่อรองรับผู้ป่วยนั้น

ล่าสุดทาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยงโซนสีแดง ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ให้เป็นลักษณะกึ่งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมทั้งได้จัดเตรียม โรงพยาบาลโรงแรม หรือ Hospitel ไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย

ในกรณีที่สถานการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย หรือ อาการไม่รุนแรง ทาง กทม. ก็ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามแบบเต็มรูปแบบไว้ 2 แห่งที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน หรือ โรงพยาบาลเอราวัณ 1 กับ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา หนองจอก หรือ โรงพยาบาลเอราวัณ 2

ทาง นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า ถ้าการแพร่ระบาดยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงจนสถานที่ไม่พอ ทาง กทม. ก็มีการเตรียมปรับพื้นที่ ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู่ตามเขตต่างๆ ปรับให้เป็น โรงพยาบาลสนาม ได้ทันที ดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงในเรื่องสถานที่รองรับผู้ป่วย

นอกจากจะเตรียมโรงพยาบาลสนามแล้ว กทม. ยังได้จัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอกับการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกคนมั่นใจทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน และ ขอให้ทุกคนป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ