เจอพิษโควิดระบาดหนัก สมาคมกีฬากรีฑาฯ ประกาศเลื่อนการแข่งขันกรีฑาชิงชนะลิศแห่งประเทศไทย เพื่อสะสมคะแนนได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก -โตเกียวเกมส์

 หลังจากสถานการณ์โรคระบาดของ โควิด-19 กลับมาหนักอีกรอบ โดยล่าสุดพบผู้ป่วยกว่ามาก 1 พันรายต่อเนื่องมา 3 วันติดต่อกัน ล่าสุดสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย โดย พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ ออกประกาศเลื่อนการแข่งขันกรีฑาชิงชนะลิศแห่งประเทศไทย กำหนดเดิมคือ 16-19 พ.ค. ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยคำประกาศระบุว่า 

 ประกาศ เลื่อนการแข่งขัน ด้วยสถานการณ์การระบาด Covid 19 ได้ขยายออกไปในวงกว้าง และ ศบค.ได้ประกาศพื้นที่ 18 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุม แล้วนั้น สมาคมกีฬากรีฑาฯ จึงขอประกาศเลื่อนการแข่งขันกรีฑาชิงชนะลิศแห่งประเทศไทย เพื่อสะสมคะแนนได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก -โตเกียว (16-19 พ.ค.64) ออกไป หากสถานการณ์กลับมาสู่ปกติ สมาคมกรีฑาฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ลงชื่อ พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ