ศบค. รายงานพบติดโควิดวันนี้เพิ่มขึ้น 1,582 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 16 ราย พุ่งหลักพันรายต่อวัน 3 วันติด

 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข  นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน​ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,582 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 39,038 ราย เสียชีวิตสะสม 97 ราย กำลังรักษาตัว 10,461 ราย ในโรงพยาบาล 9,884 ราย โรงพยาบาลสนาม 577 ราย

 โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 1,577 ราย แบ่งเป็นในระบบบริการ 921 ราย คัดกรองเชิงรุก 656 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย รวมป่วยสะสม 39,038 ราย สำหรับยอดฉีดวัคซีน 586,032 ราย ตัวเลขถึง 15 เม.ย. เข็มที่ 1 จำนวน 3,096 ราย l 510,456 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,096 ราย l 75,576 ราย