ผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ร่วมหารือกับกับ เทศมนตรีเมืองทุ่งสง เพื่อเตรียมการ จัดศึกอีแกทยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีนี้ ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยยังหาช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักกีฬามีเวทีชิงชัยเพิ่มมากขึ้น

 พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ อุปนายก และประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย อุปนายกฯ และที่ปรึกษาฝ่ายจัดการแข่งขัน และพันเอก ศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการฯ นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง อีกสมัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่มีขึ้นไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

 พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ยังได้ร่วมประชุมกับผู้แทนเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันอีแกทยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีนี้ อีกด้วย 

 ทั้งนี้ตามกำหนดเดิม การแข่งขันอีแกทยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม แต่ในเดือนดังกล่าว จะมีการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 หรือ "เทียนนกแก้วเกมส์" ดังนั้นเพื่อให้นักกีฬามีเวทีแข่งขันมากขึ้น สมาคมยกน้ำหนักฯ จึงตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันอีแกทยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นเดือนมิถุนายน แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะไปตรงกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 หรือ"ช้างขาวเกมส์" ทำให้การแข่งขันของสมาคมฯ ต้องเลื่อนอีกเป็นรอบที่ 2 โดยขณะนี้ ทุกฝ่ายกำลังพิจารณาร่วมกันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

 ขณะที่ พันโทหญิง อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าว สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 14.00 น.