สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ จัดอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ประจำปี 2564 ที่จ.กาญจนบุรี เข้าสู่วันที่ 2 เน้นให้ความรู้ทางด้านกติกาพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติในช่วงบ่าย

 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 วันที่ 2 ที่โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มี.ค. วันที่สองในการอบรมในช่วงเช้าเป็นการเน้นภาคทฤษฎี เริ่มที่การให้ความรู้ด้านกฎกติกาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก โดยนายสมโภชน์ ยิ้มพลอย อุปนายกสมาคมฯ และ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการแข่งขัน ต่อด้วยการอบรบวิธีฝึกท่าสแน็ทช์ โดยนายวินัย จีนคำศรี ผู้ตัดสินสมาคมฯ และ อาจารย์โรงเรียนละทายวิทยา เป็นผู้ให้ความรู้  

 ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะเริ่มฝึกปฏิบัติจริงในท่าสแน็ทช์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง, นายไกรสอน ดัชถุยาวัตร ผู้ฝึกสอนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และนายวินัย คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ในการอบรมวันนี้ คณะวิทยากรของเราเน้นให้ความรู้กฏกติการพื้นฐานเบื้องต้น ที่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนพึงรู้ และพึงจดจำให้ดี จะได้นำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาอย่างถูกต้อง 
 นอกจากนี้ เรายังได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติท่าสแน็ทช์ เริ่มตั้งแต่การใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ที่จะดึงเหล็ก เนื่องจากการนำวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้เป็นเรื่องสำคัญมาก อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับการวางตัวและทิศทางของเหล็กที่นักกีฬาจะดึงขึ้นมาให้ถูกต้อง ส่วนวันที่ 22 มี.ค.จะเป็นการลงลึกไปในท่าคลีนแอนด์เจิร์กต่อไป 

 อนึ่ง สำหรับการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 จะมีไปจนถึงวันที่ 24 มี.ค.2564