สมาคมยกน้ำหนักฯ จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 มี.ค. 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำมาสู่การสร้างนักกีฬาในอนาคต

 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 โดยมีนายธนณัฎฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี, พล.อ.ท.วัฒนชัย เจริญรัตน์ ประธานฝ่ายเทคนิคฯ และ พ.ท.หญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด

 พ.ท.หญิง ดร. อภิญญา เปิดเผยว่า ในแต่ละปี สมาคมฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย วางแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

  "สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ในปีนี้ เพื่อให้บุคลากรขององค์กร, หน่วยงาน และสถานศึกษา ตลอดจนอดีตนักกีฬายกน้ำหนักที่มีความสนใจและต้องการจะผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอน นำความรู้ที่ได้รับ ไปฝึกฝนให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬายกน้ำหนักของหน่วยงานนั้น รวมถึงสถานศึกษา สโมสร และจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งอาจจะได้พัฒนาสู่ทีมชาติต่อไปในอนาคต ถือเป็นการขยายฐานกีฬายกน้ำหนักอีกทางหนึ่ง" พ.ท.หญิง ดร.อภิญญา กล่าว 

 ในวันแรกของการอบรมนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.พ.ต.ดร. รุ่งชัย ชวนไชยะกูล จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ทางด้านการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นในช่วงเช้า จากนั้นช่วงบ่ายสมาคมฯ เชิญนายชิตชนัญ สิงห์ลอ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มาให้ความรู้ทางด้านการอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสมกับกีฬายกน้ำหนัก และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ตลอดจนการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมกับนักกีฬายกน้ำหนัก

 อนึ่ง สำหรับการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 จะมีไปจนถึงวันที่ 24 มี.ค.2564