“มร.เดวิด ลาปาร์เตียงท์” ประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ส่งสารชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันศึกจักรยาทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ได้ดีและได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานการแข่งขันในสถานการณ์โควิด-19

 “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มร.เดวิด ลาปาร์เตียงท์ ประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ได้ส่งสารเพื่อนำมาลงในสูจิบัตรการแข่งขันจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” และจักรยานทางไกลสตรี “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 

สำหรับเนื้อหาในสารดังกล่าว มร.ลาปาร์เตียงท์ แสดงความยินดีกับการแข่งขันทั้งสองรายการ ที่เป็นหนึ่งเดียวในการแข่งขันจักรยานนานาชาติระดับสูงที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และมีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานการแข่งขันไปจนถึงทัศนียภาพอันสวยงามของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคที่หมุนเวียนจัดการแข่งขันในปฏิทินของ ยูซีไอ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปีเต็ม 

 นอกจากนี้ มร.ลาปาร์เตียงท์ ได้ชื่นชมความพยายามของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อปี 2563 จนกระทั่งสามารถดำเนินการแข่งขันได้สำเร็จลุล่วง ไม่เพียงแต่เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันจักรยานระดับโลกเท่านั้น แต่ก็ยังสามารถเพิ่มมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สูงมาก เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขันรายการอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อนำรูปแบบนี้ไปใช้ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานของการแข่งขันในอนาคต

 พลเอกเดชา กล่าวต่อไปว่า มร.ลาปาร์เตียงท์ ยังได้ระบุในสารดังกล่าวอีกว่า ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ  ซึ่งทุก ๆ ปีได้มอบโอกาสในการแข่งขันจักรยานที่ยอดเยี่ยมให้กับนักปั่นทั่วโลก และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมชมการแข่งขันระดับสูง

จากข้อหารือของ ยูซีไอ ในเรื่องการกำหนดวันเวลาการแข่งขัน ที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน สำหรับจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” และวันที่ 8-10 เมษายน สำหรับจักรยานทางไกลสตรี “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” ยูไอซีขอให้พิจารณาขยับเลื่อนออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดอยู่ระหว่างวันที่ 11-16 พฤษภาคม สำหรับทัวร์ชาย และระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม สำหรับทัวร์หญิง โดยยังใช้เส้นทางภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา-สตูล-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง และปัตตานี ตามที่ได้กำหนดเอาไว้แล้ว