ศบค. ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 35 ราย รวมป่วยสะสม 26,108 ราย หายป่วยแล้ว 25,483 ราย ยักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 541 ราย มี 10 รายที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 มี.ค. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35 ราย เป็นผู้ป่วยจากการเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 17 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 8 ราย และเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกัน 10 ราย

 โดยใน 35 ราย 17 รายเดินทางมาเข้ารับบริการในระบบสาธารณสุข 8 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุกในชุมชน หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมยิ่งหา ยิ่งน้อยลง แต่เรามีแผนและยังค้นหากันอยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งยังมีระบบของการเฝ้าระวังกันอยู่ รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,108 ราย หายป่วยแล้ว 25,483 ราย รักษาตัวอยู่ 541 ราย และเป็นผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ 10 ราย และเสียชีวิตเท่าเดิมคือ 84 ราย

 “ที่ต้องนอนใส่เครื่องช่วยหายใจมีอยู่ 10 ราย นอนพักอยู่ในโรงพยาบาลสนาม 86 ราย และรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 455 ราย” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว และว่า ส่วนกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่มคือสมุทรสาคร กรุงเทมหานคร และจังหวัดอื่นๆ โดยยอดรวมของผู้ป่วยสะสมที่สมุทรสาครอยุ่ที่ 16,253 ราย หรือประมาณ 80% กทม. 975 ราย หรือประมาณ 4.68% จังหวัดอื่นๆ 3,618 ราย หรือประมาณ 17.36%

 สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ตัวเลขเวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 115,298,908 ราย อาการรุนแรง 90,639 ราย รักษาหายแล้ว 91,114,504 ราย เสียชีวิต 2,560,602 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 29,370,705 ราย 2. อินเดีย จำนวน 11,139,323 ราย 3. บราซิล จำนวน 10,647,845 ราย 4. รัสเซีย จำนวน 4,268,215 ราย 5. สหราชอาณาจักร จำนวน 4,188,400 ราย โดยประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 26,108 ราย