ศบค. เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 42 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็ผู้ป่วยอยู่จ.ปทุมธานี รวมเสียชีวิตสะสม 84 รายแล้ว

 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 42 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบการเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 35 ราย และจากการค้นหาเชิงรุกจำนวน 4 ราย และเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน 3ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,073 ราย หายป่วยแล้ว 25,420 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก1 ราย เป็นผู้ป่วยมีภูมิลำเนาจากจ.ปทุมธานี อายุ 92 ปี มีประวัติไปซื้อของกับแม่ค้าที่ติดเชื้อโควิดที่ตลาดพรพัฒน์ ปทุมธานี รวมเสียชีวิตสะสม 84 ราย ประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่ 114 จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,073 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อในจังหวัดหลักๆ ยังเป็น จ.สมุทรสาคร 24 ราย กทม. 1 ราย ปทุมธานี 8 ราย นนทบุรี 1 ราย ตาก 4 ราย และนครปฐม 1  ราย  

 ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 114,987,953 ราย เสียชีวิต 2,549,743 ราย อาการรุนแรง 90,186 ราย รักษาหายแล้ว 90,696,596 ราย และอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 29,314,254 ราย 2. อินเดีย จำนวน 11,123,619 ราย 3. บราซิล จำนวน 10,589,608 ราย 4. รัสเซีย จำนวน 4,257,650 ราย และ 5. สหราชอาณาจักร จำนวน 4,182,009 ราย ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 26,073 ราย