ศบค. รายงานพบติดโควิดรายใหม่วันนี้ เพิ่มอีก 80 ราย รวมยอดป่วยสะสม 26,031 ราย และมีการฉีควัคซีนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดทั้งเชียงใหม่และปทุมธานี

 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 มี.ค. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวันว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 80 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 64 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศจำนวน 16 ราย ดังนี้ เป็นผู้ป่วยใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 28 ราย เป็นผู้ป่วยจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 36  ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย ทำให้ขณะนี้ ประเทศไทยมีผุู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 26,031 ราย

 สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยติดเชื้อรายยใหม่จากระบเฝ้าระวัง ทั้ง 28 ราย มาจากจังหวัด จ.สมุทรสาคร จำนวน 19 ราย เพศหญิง 12 ราย เพศชาย 7 ราย สัญชาติไทย 12 ราย เมียนมา 7 ราย เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ 10 ราย และมีอาการ 9 ราย จ.ตาก จำนวน 3 ราย เพศชายและสัญชาติไทย ทั้ง 3 ราย เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ จ.นครปฐม จำนวน 2 ราย เป็นเพศหญิง 1 ราย เพศชาย 1 ราย สัญชาติไทยทั้ง 2 ราย เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 1 ราย สัญชาติไทย 1 ราย สัญชาติเมียนมา 1 ราย เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ จ.ชลบุรี จำนวน 1 ราย เพศชาย สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ จ.ราชบุรี จำนวน 1 ราย เพศหญิง สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ ขณะที่การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 36 ราย จ.ปทุมธานี จำนวน 35 ราย เพศหญิง 6 ราย เพศชาย 29 ราย สัญชาติไทย จำนวน 4 ราย เมียนมา 31 ราย ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ 4 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 31 ราย จ.นนทบุรี จำนวน 1 ราย ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ 1 ราย

 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้มีการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มเป้าหมาย 18 จังหวัดแล้ว โดยเฉพาะ 13 จังหวัดแรกที่จะได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 แสนโดส โดยกระจายใน 32 รพ. ทยอยกันไป เบื้องต้นขอนำเรียนกรณีกระบวนการฉีดวัคซีนนั้น ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ และฉีดกันไปจำนวนมากแล้วทั่วโลก แต่อย่างที่ทราบแม้ขณะนี้จะอนุญาตให้ฉีด แต่ก็ยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะมีข้อจำกัดงานวิจัยยังไม่เสร็จสิ้น อย่างวัคซีนซิโนแวค มีข้อแนะนำว่า ผู้สูงอายุเกิน 60 ปียังไม่แนะนำให้ฉีด แม้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยแล้ว เพราะข้อมูลยังค่อนข้างน้อย 

 สำหรับการฉีดวัคซีนโควิดเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ใน 3 จังหวัดแรก คือ จ.นนทบุรี ที่สถาบันบำราศนราดูร จ.สมุทรสาคร ฉีดที่ รพ.สมุทรสาคร และจ.ชลบุรี ที่รพ.ชลบุรี ล่าสุดในวันเดียวกันมีการฉีดที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ปทุมธานี โดยจะฉีดในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงก่อน